Olet täällä

Tietoa kaupungista

Rakennushankkeet

Hietalahden jalkapallostadion
Vuoden 2017 aikana Talotoimi toteuttaa peruskorjaushankkeita noin 9,4 miljoonalla eurolla kaupungin eri hallinnonalojen tarpeisiin.

Käynnissä olevat hankkeet

 

  • Keskuskoulun peruskorjausten loppuunsaattaminen

Keskuskoulun peruskorjaus on jatkunut osa-saneerauksina jo useita vuosia. Suunnitelman mukaisesti koulun peruskorjaus on tarkoitus viedä loppuun nopeutetulla aikataululla vuosien 2017-2019 aikana.

 

  • Sampo-kampus, peruskorjausten loppuunsaattaminen, P-siipi

P-siiven peruskorjaus on osa Sampo-kampuksen laajaa peruskorjaushanketta, joka on aloitettu vuonna 2000. Suunnitelman mukaisesti P-siiven peruskorjaus on valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

  • Keskushallinnon toimitilaratkaisut (Kaupungintalo, Hallintotalo, Raastuvankatu 33)

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Kaupungintalon, Hallintotalon ja Raastuvankatu 33:n rakennukset ja tilat arvioidaan kokonaisuutena. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus laatia hankesuunnitelmat ja päättää kohteiden jatkokäytöstä.

 

  • Rakennusten peruskorjaus 2017

Erillisen peruskorjausohjelman puitteissa on tarkoitus toteuttaa 1-3 suurehkoa osasaneerausprojektia ja lisäksi noin 100 pienempää peruskorjaustyötä. Ohjelma perustuu hallintokuntien esityksiin sekä Talotoimen omaan arvioon kohteiden teknisistä peruskorjaustarpeista. Vuoden 2017 aikana toteutettavat peruskorjaukset painottuvat mm. vanhentuneen tekniikan uusimiseen, sisäilmaston laatuun, energiatehokkuuden parantamiseen sekä turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseen. Vuoden 2017 peruskorjausohjelmassa on mukana mm. Vaasa Opiston keramiikkatilat, Vikingan koulu sekä Pohjanmaan museon talotekniset työt.  

 

Vuonna 2016 valmistuneet kohteet

 

  • Haga skola laajennus ja Haga daghem peruskorjaus

Hanke valmistui toukokuussa ja toiminta Haga skolan/päiväkodin peruskorjatuissa tiloissa alkoi syksyllä 2016. Hankkeessa huomioitiin mm. erityislasten tarpeet tilojen osalta. Myös päiväkodin tiloihin luotiin pienempiä ryhmähuoneita, jotka soveltuvat paremmin päiväkodin päivittäiseen toimintaan. Hankkeen kokonaiskustannukset noin 1,6 milj. euroa.

 

  • Nummen koulun laajennus

Hanke valmistui huhtikuussa 2016. Laajennus mahdollistaa koulun toiminnan yhdessä rakennuksessa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 3,2 milj. euroa.

 

  • Sampo-kampuksen U- ja K-siivet

Sampo-kampus hankkeen U- ja K-siipien peruskorjaus valmistui elokuussa 2016. U- ja K-siipien tiloja käytetään mm. ilmanvaihtoalan ja kiinteistöhoidon koulutukseen. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 4,3 milj. euroa. 

 

  • Elisa Stadion

Elisa Stadion valmistui elokuussa 2016. Stadion palvelee niin ammattilaisjalkapalloilijoita kuin harrastajiakin. Stadion sopii myös suurten yleisötapahtumien järjestämiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 14,4 milj. euroa. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat Vaasan kaupungin lisäksi myös Elisa, Suomen Palloliitto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.