Olet täällä

Tietoa kaupungista

Toiminta ja yhteystiedot

Valkolinna
Talotoimen palveluksessa on noin 20 henkilöä ja toiminta on jaettu kolmeen yksikköön:

Kiinteistöhallinto ja kehitys

Yksikkö vastaa kiinteistötoiminnan ohjauksesta ja kehittämisestä sekä kaupungin tilojen vuokraamisesta ja isännöinnistä. Suurin osa tiloista on kaupungin omien yksiköiden käytössä.   

Toimitilajohtaja Tapio Ollikainen p. 0400-665090
Toimistoinsinööri Pekka Lahti                     p. 040-7155520
Vuokra-asiat / Heidi Berg                                          p. 040-7499709

 

Rakennuttaminen

Rakennuttamisyksikkö vastaa rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta ja tilaamisesta sekä toteutuksen valvonnasta. Tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys ovat käyttäjille tärkeitä asioita ; niinpä tarvekartoitus ja kohteen suunnittelu toteutetaankin yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa. Erityistä huomioita kiinnitetään tila- energia- ja kustannustehokkuuteen sekä kosteuden ja tiiveyden hallintaan. Vuotuinen investointitaso on noin 15 – 20 miljoonaa euroa.

Yhteyshenkilöt

Rakennuttajapäällikkö Kukka Potka              p. 040-8251770
Projektipäällikkö Harri Hyvönen   p. 040-7519933
Projekti-insinööri Emilia Sorama p. 040-1846100
Suunnitteluinsinööri Ulrika Lustig p. 040-5421240
Arkkitehti Timo Viitala p. 0400-863142
LVI-asiantuntija Kari-Pekka Virta p. 040-6353005
Suunnitteluavustaja Soile Åkers p. 040-6492265

Ylläpito 

Ylläpitoyksikkö kartoittaa jatkuvasti rakennusten kunnossapito-, huolto-, hoito-. ja peruskorjaustarpeita yhteistyössä palveluyksiköiden kanssa. Kartoitusten pohjalta laaditaan ja toteutetaan niin vuotuiset kuin pitkän tähtäyksenkin ylläpito- ja peruskorjausohjelmat. Erityishuomio kohdistetaan energiatehokkuuteen, turvallisuuteen, terveelliseen sisäilmaan ja kustannustehokkuuteen. Yksikkömme satsaa nopeaan ja asiantuntevaan palveluun myös vikatilanteissa.

Kiinteistönhoito vastaa kiinteistönhoidon ja ylläpidon koordinoinnista sekä energia- ja jätehuoltoasioista.

Rakennustekniikka huolehtii rakennusteknisestä kunnossapidosta ja huollosta sekä logistiikasta.

Talotekniikalle kuuluu talotekninen kunnossapito ja huolto.

Yhteyshenkilöt

Kiinteistöpäällikkö Hanna Pekkala              p. 040-7397273
LVIA -huoltopäällikkö Mikko Pekkarinen   p. 040-8364468
Kiinteistömanageri Vesa Isomöttönen p. 040-6309570
Kiinteistömanageri Kåre Skoglund p. 040-5813137

Sisäilma- ja kosteusasioiden asiantuntija

Kalevi Aho

p. 040-7408026
Kunnossapitopäällikkö Timo Kinnari p. 040-4895840

 

OSOITTEET

Sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Käyntiosoite

 

Kirkkopuistikko 26 A, 65100 VAASA

 

Postiosoite

PL 2, 65101  VAASA

LASKUTUSOSOITE

Vaasan Kaupunki, Vaasan Talotoimi -liikelaitos, PL517 65101 VAASA

VERKKOLASKUTUSOSOITE  

ovt -tunnus: 00370 20960 26008, operattori: CGI, välittäjätunnus: 00370 357 5029