Olet täällä

Tietoa kaupungista

Ympäristötoimi

Ympäristötoimeen kuuluvat ympäristöosasto ja eläinlääkintä.

Ympäristöosaston tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelun, terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan viranomaistehtävät. Toimintaan kuuluu myös maa-ainesasioiden ja jätehuollon valvonta. Terveysvalvonnan osalta Vaasa ja Laihia muodostavat yhteistoiminta-alueen. Tavoitteena on edistää ympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä kestävää kehitystä.

Eläinlääkintä tarjoaa eläinlääkintäpalveluita Vaasan ja Laihian alueilla. Ympärivuorokautinen eläinlääkäripäivystys hoidetaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Lisäksi eläinlääkintä valvoo lihan- ja maidontuotantoa, eläinsuojelulain noudattamista sekä huolehtii ennaltaehkäisevästä eläinlääkintätyöstä.