Olet täällä

Tietoa kaupungista

Jätteet ja jätehuolto

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee liittyä järjestettyyn jätehuoltoon. Kiinteistön haltija tilaa jäteastioiden tyhjennyksen valitsemaltaan jätteenkuljetusyritykseltä.

Omatoimisesti kiinteistöllä voidaan käsitellä biojätettä kompostoimalla. Mikäli kompostoidaan elintarvikejätettä, tulee kompostin olla lämpöeristetty ja suojattu haittaeläimiltä. Polttamalla voidaan hyödyntää kuiva ja puhdas puujäte. Tarkemmin jätehuollosta määrätään jätehuoltomääräyksissä.

Toimivan jätetilan opas.

Jätehuoltoviranomaisena toimii Vaasan seudun jätelautakunta. Jätehuollon valvontaviranomainen on rakennus- ja ympäristölautakunta.

Kunnallisena jätelaitoksena toimii Ab Stormossen Oy, joka neuvoo ja palvelee jätehuollon käytännön järjestelyissä.

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyssä pelkkä saostuskaivokäsittely ei ole pääsääntöisesti riittävän tehokas puhdistusmenetelmä ranta- ja pohjavesialueilla 31.10.2019 jälkeen. Puhdistusjärjestelmän valinnassa auttaa Jätevesijelppari.