Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginhallituksen edustajat eri toimielimissä

Kaupunginhallitus valitsee oman edustajansa hallinnon toimielimiin.

JOHTOKUNNAT
Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunta
kaupunginhallituksen edustaja

LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNNAT
Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunta
kaupunginhallituksen edustaja

Teknisten liikelaitosten johtokunta
kaupunginhallituksen edustaja

Vaasan Aluetyöterveys liikelaitoksen johtokunta
kaupunginhallituksen edustaja

LAUTAKUNNAT JA NIIDEN JAOSTOT
Kasvatus- ja opetuslautakunta
kaupunginhallituksen edustaja

ruotsinkielinen jaosto
kaupunginhallituksen edustaja

suomenkielinen jaosto
kaupunginhallituksen edustaja

yksilöasiain jaosto
kaupunginhallituksen edustaja

Keskusvaalilautakunta
kaupunginhallituksen edustaja

Koulutuslautakunta
kaupunginhallituksen edustaja

ruotsinkielinen jaosto
kaupunginhallituksen edustaja
suomenkielinen jaosto
kaupunginhallituksen edustaja

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
kaupunginhallituksen edustaja

kulttuurijaosto
kaupunginhallituksen edustaja
liikuntajaosto
kaupunginhallituksen edustaja

Rakennus- ja ympäristölautakunta
kaupunginhallituksen edustaja

Sosiaali- ja terveyslautakunta
kaupunginhallituksen edustaja

Laihian ja Vaasan aluejaosto
kaupunginhallituksen edustaja

yksilöjaosto
kaupunginhallituksen edustaja

Tarkastuslautakunta
kaupunginhallituksen edustaja

Tekninen lautakunta
kaupunginhallituksen edustaja

Vähänkyrön aluelautakunta
kaupunginhallituksen edustaja