Olet täällä

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto

Tietoa kaupungista

Suunnittelujaosto (SJ) on kaupunginhallituksen jaosto, joka muun muassa vastaa kaupunkiympäristön kehittämisestä, päättää yleis- ja asemakaavojen ajanmukaisuudesta ja uusien kaavojen laatimisesta. Suunnittelujaostolla on oikeus siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille.
Suunnittelujaoston kokouspäivät 2017 KH 7.11.2016 § 380 ja jäsenet
esityslista pöytäkirja huom!
17.1. 17.1.  
14.2. 14.2.  
21.3. 21.3.  
9.5. 9.5.  
27.6. 27.6.  
29.8. 29.8.  
10.10. 10.10.  
28.11. 28.11.  

Suunnittelujaosto kokoontuu 27.6.2017 § 56:
aika: tiistaisin klo 16.15
Suunnittelujaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.
paikka: Kaupunginhallituksen istuntosali Vaasanpuistikko 10, kerros 2

jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Keskuskirjaamon henkilökunta 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

Kaupunginhallitus (KH)