Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginselän kierros

Ulkoilureittisuunnitelma koskee Eteläisen kaupunginselän ympäri kiertävää ulkoilureittiä.

Suunniteltu reitti kulkee enimmäkseen olemassa olevilla poluilla, teillä ja yksityisteillä sekä peltojen reunoilla. Toteutuksen ensimmäisessä vaiheessa reitille haetaan Maanmittauslaitokselta ulkoilureittitoimitus, jonka jälkeen reitti voidaan merkitä maastoon ja kartalle. Toteutuksen seuraavissa vaiheissa joillakin reitin osilla tehdään sen kuljettavuutta parantavia toimenpiteitä. Reitin linjaus on suunniteltu niin, että siitä ei ole merkittävää haittaa kiinteistöille ja alueen nykyiselle maankäytölle. Ulkoilureittitoimituksen yhteydessä tullaan ottamaan uudelleen yhteyttä maanomistajiin ja tieosuuskuntiin.

Ulkoilureittisuunnitelman vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Ennen suunnitelman vahvistamista on niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, varattu tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.

Suunnitelma on nähtävillä myös Vaasan kaupungin Teknisessä virastossa, osoitteessa Kirkkopuistikko 26 A (2.kerros).

Muistutukset suunnitelmasta on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitettuina toimitettava Vaasan kaupungin kaavoitukseen 30 päivän kuluessa suunnitelman nähtävänä olon päättymisestä lukien. Muistutukset voi toimittaa postitse tai sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen.

 

LIITTEET

suunnitelma

selostus

liite 1

 

 

 

 

 

 

Kaavoituksen yhteystiedot:

Posti: Vaasan kaupunki / kaavoitus, PL 2, 65101 VAASA

Käynti: Vaasanpuistikko 17, 6. kerros

Internet: www.vaasa.fi/kaavoitus

Sähköposti: kaavoitus@vaasa.fi

Puhelin: (06) 325 1160

Lisätiedot