Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuustolla (KV) on yleinen toimivalta päättää kunnan asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kunnan muille viranomaisille vahvistamallaan hallintosäännöllä.

Kaupunginvaltuuston kokouspäivät 2018
kaupunginvaltuuston päätös 8.12.2017 124 liite 1
12.2.
19.3.
23.4. ylimääräinen kokous
14.5.
11.6. tilinpäätös ja kehys vuodelle 2019
3.9.
8.10.
12.11. talousarvio
10.12.

Valtuuston kokoontuu
maanantaisin kello 17.45. Hallintotalolla Vaasanpuistikko 10.
Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupunginvaltuuston päätös 4.9.2017 93
kokousta seuraavan viikon toisesta arkipäivästä lukien kaupungin verkkosivuilla ja Kansalaisinfossa.
Lisätietoja keskuskirjaamosta p. 06 325 1066 keskuskirjaamo@vaasa.fi

Esityslistat ja pöytäkirjat
Kaupunginvaltuuston jäsenet ja varavaltuutetut
Valtuustoaloitteet                    
Valtuustoryhmien puheenjohtajat
Web-lähetys valtuuston kokouksesta

Hallintotalo