Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kesäduuniseteli

Kesäduuniseteli nuoren 15–29-vuotiaan työllistämiseksi

Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15 v. täyttäneen alle 30 v. nuoren.

 

Kesätyöpaikkatuen myöntämisen ehdot:

Työnantaja:

  • Tukea voidaan myöntää rekisteröidylle yritykselle tai yhdistykselle, joka tarjoaa kesätyötä nuorelle.
  • Nuoren tulee olla iältään 15–29-vuotias nuori.
  • Nuorelle maksetaan bruttopalkkana vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka kokopäivätyöstä.
  • Työsuhde on vähintään 2 viikon / 60 tunnin pituinen 1.5.–30.9.2019 välisenä aikana.
  • Yritys/yhdistys ei saa kesätyöpaikkaan muuta tukea nuoren työllistämiseen.
  • Yritys/yhdistys työllistää alle 50 henkilöä.
  • Nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus.
  • Työnantajalla on nimetty vastuuhenkilö, joka suorittaa työnopastuksen ja työnteon valvontaan liittyvät asiat.
  • Työnantajalla ei ole ollut lomautuksia eikä irtisanomisia edellisen 9 kk:n aikana.

 

Nuori:
15v. täyttänyt ja alle 30v. ennen työsuhteen aloittamista.

 

Tuki on 30 % bruttopalkasta, max. 500 € per työntekijä. 70 ensimmäisenä kaavakkeen palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin. Kesäduuniseteleitä voi hakea 1.4. – 30.4.2019.

Sähköinen asiointipalvelu. Palvelussa voit täyttää sähköisiä lomakkeita.

Lisätietoja kesäduunisetelistä

 

Lisätiedot