Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kesäduuniseteli

Kesäduuniseteli nuoren 15–29-vuotiaan työllistämiseksi

Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin myöntämä rahallinen tuki yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15 v. täyttäneen alle 30 v. nuoren.

 

Kesätyöpaikkatuen myöntämisen ehdot:

Työnantaja:

  • Tukea voidaan myöntää rekisteröidylle yritykselle tai yhdistykselle, joka tarjoaa kesätyötä nuorelle.
  • Nuoren tulee olla iältään 15–29-vuotias nuori.
  • Nuorelle maksetaan bruttopalkkana vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka kokopäivätyöstä.
  • Työsuhde on vähintään 2 viikon / 60 tunnin pituinen 1.5.–30.9.2019 välisenä aikana.
  • Yritys/yhdistys ei saa kesätyöpaikkaan muuta tukea nuoren työllistämiseen.
  • Yritys/yhdistys työllistää alle 50 henkilöä.
  • Nuoren kanssa tehdään kirjallinen työsopimus.
  • Työnantajalla on nimetty vastuuhenkilö, joka suorittaa työnopastuksen ja työnteon valvontaan liittyvät asiat.
  • Työnantajalla ei ole ollut lomautuksia eikä irtisanomisia edellisen 9 kk:n aikana.

 

Nuori:
15v. täyttänyt ja alle 30v. ennen työsuhteen aloittamista.

 

Tuki on 30 % bruttopalkasta, max. 500 € per työntekijä. 70 ensimmäisenä kaavakkeen palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin. Kesäduuniseteleitä voi hakea 1.2. – 30.4.2019.

Sähköinen asiointipalvelu. Palvelussa voit täyttää sähköisiä lomakkeita.

Kesäduuniseteli, tuloste. Palautettavat asiakirjat (4 kpl).

 

Kesäduunisetelin kehittämisideoita voi antaa Jaana Oballe sähköpostilla tai puhelimella. Työnantaja voi ilmoittaa avoimen kesätyösetelipaikan Vaasan kaupungin sivuille ja TE-palvelujen sivuille. Lisätietoa työpaikan ilmoittamisesta TE-palvelujen sivulle saa numerosta 0295 056 001.

Lisätiedot