Olet täällä

Tietoa kaupungista

Keskushallinnon päättäjät ja valmistelijat

Keskushallinto huolehtii kaupunginjohtajan johdolla hallintopalveluista, henkilöstöpalveluista, kaavoituksesta, kaupunkikehityksestä, talous- ja omistajaohjauksesta sekä Vähänkyrön aluehallinnosta. Keskushallinnon tulosalueet ovat hallinnollisesti kaupunginjohtajan alaisia. Kaavoitus on teknisen toimen johtajan alaista.

Kaupunginjohtajan alaisuudessa keskushallinto
johtaa, avustaa, ohjaa, neuvoo ja palvelee sekä seuraa ja valvoo kaupungin tulosalueita (hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kaavoitus, kaupunkikehitys, talous- ja omistajaohjaus sekä Vähänkyrön aluehallinto) ja muutakin hallintoa niiden tehtäväalueiden asioissa. Keskushallinnon toiminnasta ja tehtävistä säädetään keskushallinnon toimintasäännöllä

Vähänkyrön aluelautakunta
7 jäsentä  ja 7 varajäsentä

Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta
15 jäsentä  ja 15 varajäsentä joista Vaasa nimeää 4 jäsentä  ja 4 varajäsentä

Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunta
6 jäsentä  ja 6 varajäsentä joista Vaasa nimeää 2 jäsentä  ja 2 varajäsentä

Päättäjät ja valmistelijat
          Sivistystoimen päättäjät ja valmistelijat
          Keskushallinnon päättäjät ja valmistelijat
          Sosiaali- ja terveystoimen päättäjät ja valmistelijat
          Teknisen toimen päättäjät ja valmistelijat