Olet täällä

Tietoa kaupungista

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakuntaa kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunta asetetaan valtuuston toimikaudeksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

puheenjohtaja  Reinhold Klockars
varapuheenjohtaja  Pauli Karhu
pöytäkirjanpitäjä Anna Liisa Suoranta
kausi  1.6.2017 - 31.5.2021

puolue / jäsenet 5 / puolue / varajäsenet 5

RKP
Reinhold Klockars  VAS Antti Haarala

SDP
Pauli Karhu  KESK Heikki Vilkuna

KOK
Maija-Liisa Widenius  KD Bjarne Bergstén

PS
György Kádár  RKP Pi Sundell Pia Finne-Puharinen

Vihr
Sandra Nestorova  SKP Heli Pohjanhovi

 

Sivun päätöksiin liittyvät pöytäkirjat:
kaupunginvaltuuston päätös 12.6.2017 64 vaali
kaupunginvaltuuston päätös 23.4.2018  25 Pi Sundell

Sivuun liittyvät linkit:
Keskusvaalilautakunta KEVLTK