Olet täällä

Tietoa kaupungista

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakuntaa kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunta asetetaan valtuuston toimikaudeksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
puheenjohtaja Reinhold Klockars
varapuheenjohtaja Pauli Karhu
pöytäkirjanpitäjä  
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021
jäsenet / varajäsenet 5 / 5
kaupunginvaltuuston päätös KV 12.6.2017 § 64
KEVLTK Keskusvaalilautakunta
puolue / jäsenet puolue / varajäsenet
RKP Reinhold Klockars VAS Antti Haarala
SDP Pauli Karhu KESK Heikki Vilkuna
KOK Maija-Liisa Widenius KD Bjarne Bergstén
PS György Kádár RKP Pi Sundell
Vihr Sandra Nestorova SKP Heli Pohjanhovi