Olet täällä

Tietoa kaupungista

Keskusvaalilautakunnan jäsenet

Keskusvaalilautakuntaa kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Keskusvaalilautakunta asetetaan valtuuston toimikaudeksi. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

puheenjohtaja  Reinhold Klockars
varapuheenjohtaja  Pauli Karhu
pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Marjo Mäki-Krekola
läsnäolo-oikeus Stefan Neuman
kausi  1.6.2017 - 31.5.2021

puolue 
jäsenet 5 puolue varajäsenet 5
RKP
Reinhold Klockars VAS Antti Haarala
SDP
Pauli Karhu KESK Heikki Vilkuna
KOK
Maija-Liisa Widenius KD Bjarne Bergstén
PS
György Kádár RKP Tiina Puharinen-Finne
Vihr
Sandra Nestorova  SKP Heli Pohjanhovi

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
kaupunginvaltuusto 23.4.2018  25 Pi Sundell, Tiina Puharinen-Finne
kaupunginvaltuusto 12.6.2017 64 vaali

sivuun liittyvät linkit:
Keskusvaalilautakunta
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

muuta:
Keskusvaalilautakunta = KEVLTK