Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kielikylpyopetus (ruotsi) varhaiskasvatuksessa

Kielikylpy alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää viisi vuotta. Kielikylpyopetusta on päiväkodissa kaksi vuotta, joista toinen vuosi on esiopetusvuosi.

5-vuotiaalle lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa vain joko kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen päivähoitoon (englanti).

Kielikylpyopetusta annetaan toimintakaudella 2018 – 2019 Inkerinpuiston, Huvikummun ja Satamapuiston päiväkodeissa. Toimintakaudella 2019 - 2020 kielikylpyopetusta annettaan Huvikummun ja Inkerinpuiston päiväkodeissa.

Kielikylpyopetukseen otetaan 66 lasta, joista muodostetaan 3 lapsiryhmää. 

Päiväkotiryhmät ovat kokopäiväryhmiä, joissa on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi lastenhoitaja. He käyttävät ruotsin kieltä opetuskielenä. Lapset voivat käyttää kumpaakin kieltä. Ryhmän lapset voivat olla joko kokopäivä- tai osapäivähoidossa tarpeen mukaan.

Kielikylpyryhmät toimivat Vaasan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Kielikylpyyn voivat osallistua vaasalaiset lapset, joiden äidinkieli on suomi.

Toimintavuoden aikana mahdollisesti vapautuvat paikat tulevat haettaviksi erikseen ja näistä tiedotetaan tällä sivulla.

 

Haku toimintakaudelle 2019 – 2020

Hakuaika ruotsin kielen kielikylpyopetukseen v. 2014 syntyneille lapsille (5-vuotiaille) on ollut ajalla 4.2. - 18.2.2019.

Toissijainen haku

Varsinaisen hakuajan jälkeen avoimiksi jääneet paikat (6 paikkaa) ovat haettavissa ajalla 15.4.2019 - 26.4.2019.
Paikkaa haetaan sähköisesti. Sähköisessä hakemuksessa toimintayksiköksi valitaan “kielikylpypäiväkoti”.

Hakuajan ulkopuolella tulleita tai muihin toimintayksiköihin jäetettyjä hakemuksia ei kielikylvyn osalta huomioida. Toissijaisessa haussa sovelletaan kielikylvyn valintakriteereitä.

Siirry tästä linkistä täyttämään sähköinen hakemus kielikylpyyn (toimii vain hakuaikana)

Siirry tästä linkistä lukemaan tarkemmin kunnallisesta päiväkotihoidosta.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätös valintakriteereistä päiväkotien kielikylpyryhmiin:
Tästä linkistä näet varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätöksen. (pdf)
Päätöksen liitteet:
Tästä näet kuntaliiton lausonnon. (pdf)
Tästä näet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunnon. (pdf)
 

Siirry tästä linkistä lukemaan tarkemmin kielikylvystä perusopetuksessa.
Siirry tästä linkistä Vaasan kielikylpy-yhdistyksen sivuille.

Lisätiedot