Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kielikylpyopetus (ruotsi) varhaiskasvatuksessa

Kielikylpy alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää viisi vuotta. Kielikylpyopetusta on päiväkodissa kaksi vuotta, joista toinen vuosi on esiopetusvuosi.

5-vuotiaalle lapselle voidaan hakea ensisijaisesti paikkaa vain joko kielikylpyopetukseen tai vieraskieliseen päivähoitoon (englanti).

Kielikylpyopetusta annetaan toimintakaudella 2016 – 2017 Inkerinpuiston, Huvikummun ja Satamapuiston päiväkodeissa.

Kielikylpyopetukseen otetaan 63 lasta, joista muodostetaan 3 lapsiryhmää. Syksyllä 2017 kielikylpyryhmät aloittavat Huvikummun päiväkodissa ja Inkerinpuiston päiväkodissa.

Päiväkotiryhmät ovat kokopäiväryhmiä, joissa on kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi lastenhoitaja. He käyttävät ruotsin kieltä opetuskielenä. Lapset voivat käyttää kumpaakin kieltä. Ryhmän lapset voivat olla joko kokopäivä- tai osapäivähoidossa tarpeen mukaan.

Kielikylpyryhmät toimivat Vaasan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti. Kielikylpyyn voivat osallistua vaasalaiset lapset, joiden äidinkieli on suomi.

Toimintakaudella 2017 – 2018 kielikylpyopetus alkaa 16.8.2017.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätös valintakriteereistä päiväkotien kielikylpyryhmiin on luettavissa linkistä sivun lopussa.

Siirry tästä linkistä lukemaan tarkemmin päivähoitoon hakemisesta.
Siirry tästä linkistä lukemaan kielikylpyinfoa. (pdf)
 

Valintakriteerit päiväkotien kielikylpyryhmään:
Tästä linkistä näet varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätöksen. (pdf)

Päätöksen liitteet:
Tästä näet kuntaliiton lausonnon. (pdf)
Tästä näet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunnon. (pdf)
 

Syksyllä 2017 alkavaan kielikylpyopetukseen hakuaika on 7.2. - 21.2.2017.
Siirry tästä linkistä täyttämään sähköinen hakemus kielikylpyyn.

Siirry tästä linkistä lukemaan tarkemmin kielikylvystä perusopetuksessa.
Siirry tästä linkistä Vaasan kielikylpy-yhdistyksen sivuille.

Location

Lisätiedot