Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kielistrategia

Kielistrategia on kartoitus olemassa olevista käytänteistä Vaasassa sekä myös strategia ja visio siitä, millä tavalla me voimme edelleen kehittää ja parantaa kieltenoppimista, kielellistä moninaisuutta ja kielten käyttöä.

Vaasan sivistystoimen toimialajohtaja Christina Knookala on Vaasassa asettanut opetuksen kehittämisryhmiä, jotka ovat saaneet tehtävikseen kehittää ja suunnitella sivistystoimen toimintaa Vaasassa.

Yksi näistä opetuksen kehittämisryhmistä on kielistrategiaryhmä. Kielistrategiaryhmän tehtäväksi on annettu muun muassa laatia Vaasan sivistystoimelle kielistrategia.

Kielistrategia on kartoitus olemassa olevista käytänteistä Vaasassa sekä myös strategia ja visio, millä tavalla me voimme edelleen kehittää ja parantaa kieltenoppimista, kielellistä moninaisuutta ja kielten käyttöä.

Kielistrategia (pdf)
Vaasan kaupunki, Sivistystoimi