Olet täällä

Kielet

Koe Vaasa

Vaasa-opiston kielikurssit
Kielikurssi Vaasa-opistolla

Kielikursseilla tutustutaan sekä kieleen että kulttuuriin. 

Opiston kielten opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kielitaito, jolla opiskelijat selviytyvät tasonsa mukaisesti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Painopiste on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Kielikurssien yhteydessä on mainittuna taitotaso. Taitotasot vastaavat Yleisten kielitutkintojen taitotasoja: perustaso 1–2, keskitaso 3–4, ylin taso 5–6.

Saksan, ranskan, venäjän, italian ja espanjan kielissä on mahdollisuus suorittaa lukion opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Tällöin kurssista saa lukion arvioinnin mukaisen arvosanan. Riittävä valmius antaa mahdollisuuden osallistua ylioppilaskirjoituksiin kyseisessä kielessä. Ylioppilaskirjoitukset suoritetaan Vaasan lyseon lukiossa.

Perustaso

Taitotaso 1: Ymmärtää yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään. Selviytyy yksinkertaisimmista suullisista ja kirjallisista viestintätilanteista. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.
Taitotaso 2: Ymmärtää yksinkertaisia, tuttuja aiheita käsitteleviä suullisia ja kirjallisia viestejä. Selviytyy jokapäiväisiä asioita käsittelevistä viestintätilanteista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen sanavaraston.

Keskitaso

Taitotaso 3: Ymmärtää pidempää puhetta ja tavallisia tekstejä. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa  ja pystyy kirjoittamaan jokapäiväisistä aiheista yhtenäisiä tekstejä. Hallitsee hyvin jokapäiväiseen elämään liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.
Taitotaso 4: Selviytyy normaalitempoisesta, yleisiä aihepiirejä käsittelevästä keskustelusta. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Osaa kirjoittaa yksityisiä ja puolivirallisia tekstejä sekä ilmaista ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

Ylin taso

Taitotaso 5: Ymmärtää normaalitempoista, pidempää puhetta hyvin. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja nykykirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi erilaisista aiheista. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.
Taitotaso 6: Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Puhuu ja kirjoittaa sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa eikä puutteita juurikaan esiinny.

Kielten opintoneuvonta Leena Ekoluoma        040 538 5891, leena.ekoluoma(at)edu.vaasa.fi
Elo- ja syyskuun ajan 15.8. alkaen maanantaista torstaihin klo 10.00–16.00

Tarkemmat tiedot kursseista löydät opiston ilmoittautumissivustolta.

Kielikurssien vastuuhenkilö: FL Leena Ekoluoma

Opiston etusivu