Olet täällä

  • Asuntomessut

Tietoa kaupungista

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistönmuodostus huolehtii pääosin lakisääteisistä tehtävistä, kuten esimerkiksi kiinteistönmuodostuksesta, kiinteistörekisterin ylläpitämisestä, tonttijakojen laadinnasta sekä niihin liittyvistä karttapalveluista.

Mittauspalveluyksikkö suorittaa rakennus- ja toimenpidelupiin liittyvät viranomaismittaukset, tontin lohkomisiin ja muihin kiinteistötoimituksiin liittyvät mittaukset sekä pohjakartan ylläpidon mittaukset.

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden taksat

Kiinteistötoimitustaksa
Tonttijaon laadinnasta ja muuttamisesta perittävä taksa
Rakentamisen lupakartoista perittävät maksut
Rakennusvalvontamittauksista perittävät maksut (Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemis- ja tarkistusmaksut)

Yhteystiedot

Palvelut ja yhdyshenkilöt (pdf)

Tekninen virasto/ Kiinteistötoimi
Kirkkopuistikko 26 A / PL 2
65101 Vaasa

Kiinteistönmuodostus-yksikkö hoitaa kaupungin asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset.