Olet täällä

  • Asuntomessut

Tietoa kaupungista

Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistönmuodostus huolehtii pääosin lakisääteisistä tehtävistä, kuten esimerkiksi kiinteistönmuodostuksesta, kiinteistörekisterin ylläpitämisestä, tonttijakojen laadinnasta sekä niihin liittyvistä karttapalveluista.

Mittauspalveluyksikkö suorittaa rakennus- ja toimenpidelupiin liittyvät viranomaismittaukset, tontin lohkomisiin ja muihin kiinteistötoimituksiin liittyvät mittaukset sekä pohjakartan ylläpidon mittaukset.

Kiinteistötoimituksen hakeminen

Kiinteistötoimitusta voi hakea

Kiinteistötoimitushakemuksella voidaan hakea kiinteistörekisterilaissa, kiinteistönmuodostamislaissa tai maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyä kiinteistötoimitusta, kiinteistörekisterinpitäjän päätöstä tai tonttijaon muutosta. Toimenpiteistä veloitetaan kaupunginvaltuuston tai teknisen lautakunnan vahvistamien taksojen mukaan. Kaikille toimenpiteille edellytyksenä on voimassa oleva asemakaava ja sitova tonttijako.

Vaasan kaupunki vastaa kiinteistötoimituksista asemakaava-alueella. Mikäli kohdekiinteistö sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella tai Vähänkyrön alueella, toimitusta haetaan Maanmittauslaitokselta:

https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/maanmittaustoimitukset/hae-toimitusta

 

 

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden taksat
 

Kiinteistötoimitustaksa
Tonttijaon laadinnasta ja muuttamisesta perittävä taksa
Rakentamisen lupakartoista perittävät maksut
Rakennusvalvontamittauksista perittävät maksut (Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemis- ja tarkistusmaksut)

Yhteystiedot

Palvelut ja yhdyshenkilöt (pdf)

Tekninen virasto/ Kiinteistötoimi
Kirkkopuistikko 26 A / PL 2
65101 Vaasa

Kiinteistönmuodostus-yksikkö hoitaa kaupungin asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset.