Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Kiinteistönmuodostamislain mukaan valtuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
kausi
1.6.2017 - 31.5.2021

Vaasan jäsenet 8
Matti Raudaskoski
Glenn Björkqvist
Jan-Erik Möuts
Ann-Sofie Röj-Lindberg
Ari Koski
Ari Lehtimäki
Johanna Välimaa
Maria Marins

Vähänkyrön jäsenet 8
Markku Majasaari
Ilmo Eerola
Veli-Matti Esko
Jani Paavola
Jukka Nuuja
Lea Jukkara
Merja Rintamäki
Antti Uusitalo

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
kaupunginvaltuusto 12.6.2017 84 uskotut miehet

sivuun liittyvät linkit: