Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.
puheenjohtaja  
varapuheenjohtaja  
sihteeri  
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021
jäsenet / varajäseniä ei valita 8 Vaasa / 8 Vähäkyrö
kaupunginvaltuuston päätös KV 12.6.2017 § 84
Vaasan jäsenet Vähänkyrön jäsenet
Matti Raudaskoski
Glenn Björkqvist
Jan-Erik Möuts
Ann-Sofie Röj-Lindberg
Ari Koski
Ari Lehtimäki
Johanna Välimaa
Maria Marins
Markku Majasaari
Ilmo Eerola
Veli-Matti Esko
Jani Paavola
Jukka Nuuja
Lea Jukkara
Merja Rintamäki
Antti Uusitalo