Olet täällä

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Tietoa kaupungista

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuusto valitsee neljäksi vuodeksi kerrallaan kuhunkin kuntaan vähintään kuusi (6) uskottua miestä. Uskottujen miesten tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja tuntea paikalliset olot. Heidän vaalikelpoisuudestaan on muutoin voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiesten vaalikelpoisuudesta on säädetty.
puheenjohtaja  
varapuheenjohtaja  
sihteeri  
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021
jäsenet / varajäseniä ei valita 8 Vaasa / 8 Vähäkyrö
kaupunginvaltuuston päätös KV 12.6.2017 § 84
  puolue jäsenet huom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
  Markku Majasaari
Ilmo Eerola
Esko Veli-Matti
Jani Paavola
Jukka Nuuja
Lea Jukkara
Merja Rintamäki
Antti Uusitalo
Matti Raudaskoski
Glenn Björkqvist
Jan-Erik Möuts
Ann-Sofie Röj-Lindberg
Ari Koski
Lehtimäki Ari
Johanna Välimaa
Maria Marins
Vähäkyrö
Vähäkyrö
Vähäkyrö
Vähäkyrö
Vähäkyrö
Vähäkyrö
Vähäkyrö
Vähäkyrö
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa
Vaasa