Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kirjastotoimi

Yleinen kirjasto on paikallinen informaatiokeskus, joka tuo kaikenlaisen tiedon helposti asiakkaidensa saataville.

Kirjaston palveluja annetaan tasa-arvoisesti ikään, rotuun, sukupuoleen, kansallisuuteen, kieleen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Vaasan kaupunginkirjasto toimii kulttuuri- ja kirjastolautakunnan alaisuudessa. Kirjastoa johtaa kulttuuri- ja kirjastotoimenjohtaja Marita Ahola.

Vaasan kaupunginkirjasto toimii myös Pohjanmaan maakuntakirjastona. Maakuntakirjaston tehtävänä on tukea alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja kaukopalvelua, kehittää toiminta-aluetta koskevaa tietopalvelua, perehdyttää toiminta-alueen kirjastojen henkilöstöä kirjastotyön uusiin toimintamuotoihin ja kehittämishankkeisiin.

Vaasan kaupunginkirjasto kerää, ylläpitää ja säilyttää Vasaensis-kotiseutukokoelmaa. Kirjastolla on lakisääteinen velvollisuus kerätä ja säilyttää maakuntakirjastoaluettaan eli Vaasaa ja Pohjanmaata koskevaa aineistoa sekä alueen kirjailijoiden kaunokirjallisia teoksia.

pääkirjasto julkisivu