Olet täällä

Koe Vaasa

Kiuru

Kiuru

Alauda arvensis

luontovaasa_kiuru_2_jka.jpg
Kiuru on peltolinnuston peruslaji. Kuva Jouni Kannonlahti.

 

Yleistä. Alun perin itäisten arojen lintu pesii nykyisin Suomessa kohtalaisen yleisenä. Esimerkiksi Järvenpään linnustotutkimuksessa vuosien 2001-2003 kiuru oli tuon alueen 25. runsaslukuisin lintulaji. Kiurujen pesimäkannat ovat runsastuneet aina 1970-luvulle asti. Pesimäkannoissa tapahtui 1980-luvulla noin 20 %:n väheneminen, jonka jälkeen kannat ovat pysyneet kohtalaisen vakaina.

  • Ruumiin pituus 18 cm
  • Pesä maassa, usein pellolla
  • Talvehtii Keski- ja Etelä-Euroopassa
  • Ravintona hyönteiset, madot, hämähäkit, siemenet, silmut ym.

 

Elinympäristö. Kiuru pesii Vaasassa pääosin pelloilla ja niityillä. Avomaan lintuna sille kelpaavat pesimäalueiksi myös rantaniityt, täytemaa-alueet ja suot.

Esiintyminen Vaasassa. Kiuru on Vaasassa löytynyt pesimäaikaan 62 atlasruudulta. Pesimäalueet sijoittuvat laajoille pelto- ja niittyalueille Söderfjärdenille sekä Lentokentälle ja Runsoriin. Tiheimpiä pesimäkannat ovat pinta-alaltaan yli 50 hehtaarin pelloilla.

luontovaasa_kiuru_sanglarkapesintaindeksikartta.jpg
luontovaasa_pesimaindeksi_legenda.jpg