Olet täällä

Koe Vaasa

Klassinen baletti

Kuula-opiston tanssinopetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opinnot etenevät oppilaiden iän ja taitojen mukaan, ja tanssijoiden oppimista tuetaan kaikilla tasoilla, harrastuksesta tanssin ammattiopintoihin asti. Opettajamme ovat ammatillisen koulutuksen saaneita tanssipedagogeja. Meillä oppiminen on iloa ja elämyksiä - viihtyisässä ympäristössä.

Varvastossuissa jonossa 

Varhaisiän opinnot on suunnattu 4-7-vuotiaille lapsille nimikkeellä lastentanssi. Tanssin perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa pääaineena on klassinen baletti ja sivuaineena nykytanssi. Syventäviin opintoihin sitoutuva oppilas saa eväitä myös mahdollisia ammattiopintoja varten. Opetus tapahtuu virallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Avoin osasto tarjoaa mahdollisuuksien mukaan opetusta tanssimisesta kiinnostuneille yli 16-vuotiaille ja aikuisille.

Tanssiosaston opintoihin ei ole sisäänpääsytestejä. Uusi oppilas voi hakea myös suoraan perusopintohin, jolloin opettaja määrittelee oppilaan aloitusryhmän. Lastentanssiin on jatkuva haku, muihin opintoihin maaliskuussa tai muina erikseen ilmoitettuina aikoina. Täytä hakemus täällä.

Opetuksen tavoitteena on tanssista ja liikkumisesta iloitsevan lapsen ja nuoren kasvun tukeminen. Tavoitteena on myös taidetanssin taidollisten ja tiedollisten valmiuksien antaminen. Keskeisenä ajatuksena on, että opetus kehittää positiivisessa hengessä valmiuksia luovaan sekä monipuoliseen tanssin harrastamiseen ja esittämiseen.

Balettitunti koostuu tanko- ja keskilattiaharjoituksista, joiden avulla opitaan klassisen baletin tyylin mukaista tanssi-ilmaisua. Harjoitukset kehittävät muun muassa voimaa, notkeutta, tasapainoa ja kehonhallintaa. Tunneilla opitaan klassisen baletin perinteitä ja tapoja. Sivuaineessa nykytanssissa yhdistellään perinteisiä modernin ja jazztanssin tekniikoita tämän ajan taidetanssin suuntauksiin. Luovat tehtävät ja improvisaatio auttavat löytämään oman kehon liikemahdollisuuksia ja rohkeutta ilmaista itseään liikkeen avulla. Balettiopinnot luovat vahvaa pohjaa myös muiden tanssilajien oppimiselle.

Klassisen baletin perusopinnot

Klassisen baletin perusopinnoissa edetään vuosi ja taso -periaatteella.

  Tuntimäärä viikossa Lukukausimaksu*
Balettistartti 60 min+60 min 255,00
Taso I 60 min+60 min 255,00
Taso II 60 min+75 min 255,00
Taso III 75 min+75 min+60 min sivuaine 284,00 + sivuaine 107,00
Taso IV 90 min+90 min+60 min sivuaine 284,00 + sivuaine 107,00

Perusopintojen päätteeksi oppilaat saavat taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän perusopintojen päättötodistuksen.

 

Klassisen baletin syventävät opinnot

Syventävien opintojen päätteeksi oppilaat saavat koko taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistuksen. Opinnot saadaan pääsääntöisesti päätökseen 19 vuoden iässä.

  Tuntimäärä viikossa Lukukausimaksu*
Taso I (kesto 1 v.) 90 min + 90 min + 75 min sivuaine 327,00 + sivuaine 107,00
Taso II (kesto 2 v.) 90 min + 105 min + 75 min sivuaine 327,00 + sivuaine 107,00
Taso III (kesto 2-3 v.) 90 min + 105 min + 75 min sivuaine 327,00 + sivuaine 107,00

 

Perhealennukset ja vapaaoppilaspaikka

Perhealennukset myönnetään hakemuksesta suurimmasta lukukausimaksusta (täysi maksu) pienimpään (max 50 %). Alennukset koskevat kaikkia oppilaita paitsi avoimen osaston oppilaita.

Vapaaoppilaspaikat myönnetään hakemuksesta.

Taiteen erityisopinnot -Taikonakatemia

Haluatko saada tanssiopintosi hyväksiluettuina opintoina Vaasan kaupungin hallinnoimassa toisen asteen koulutuksessa? Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi tai Kuula-opiston rehtoriin.

*muutokset mahdollisia. Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa seuraavan lukuvuoden lukukausimaksut keväisin.

Klassinen baletti