Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Merenkurkun Saaristo kuuluu UNESCON maailmanperintökohteisiin.
Kolme naista tähystelee maisemia Raippaluodon sillalta.

Lystra-hanke rakastaa maailmanperintöä

Ruotsin Korkearannikko ja matala Merenkurkun saaristo Suomen puolella muodostavat yhdessä uniikin maailmanperintökohteen, joka paras paikka maailmassa kokea ja ymmärtää viimeisen jääkauden jälkeistä maankohoamista. Valtioiden rajat ylittävässä EU-rahoitteisessa Interreg Botnia-Atlantica hankkeessa nimeltä Lystra Suomi ja Ruotsi hankekumppaneineen yhdistävät voimansa yhteisen maailmanperintöalueen kehittämiseksi.

Hankkeessa panostetaan opastussuunnitteluun, päivitettyyn asiantuntijatietoon alueen geologiasta, moderneihin digitaalisiin ratkaisuihin sekä alueesta kertovien julkaisujen ja materiaalien kokoamiseen.

Käytännössä hankkeessa tuotetaan esimerkiksi opastussuunnitelma, geologisia animaatioita sekä alueen yhteinen verkkoportaali www.highcoastkvarken.org, joka sisältää interaktiivisen maailmanperintökartan ja tietopankin alueesta kertovista julkaisuista.

Kaiken edellä luetellun avulla vahvistetaan kuvaa yhteisestä ja maailmanlaajuisesti uniikista maailmanperintöalueesta sekä tuodaan maailmanperintö lähelle niin alueen asukkaita kuin alueella vierailevia ja työskenteleviä.

Huom. Jatkossa Lystra-hankkeen uutiskirjeet päivitetään uuteen verkkoportaaliin www.highcoastkvarken.org.

Lystra tekee yhteisestä maailmanperinnöstä näkyvämpää

Katso oheinen Lystrasta kertova englanninkielinen video, ja tutustu samalla Korkearannikon upeisiin maisemiin! Video on tuotettu Centrum Balticumin ”Cohesion through EUSBSR”- viestintähankkeessa, jossa esitellään Itämeren alueen EU-hankkeita.

Katso alla olevat videot ja tutustu Lystran hankekumppaneihin!

Lystra-hankkeen johtava tuensaaja on Metsähallitus, ja muita tuensaajia ovat Västernorrlandin lääninhallitus, Sveriges geologiska undersökning SGU, Geologian tutkimuskeskus GTK, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI ja Vaasan kaupungin pääkirjasto.

Hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä 1,38 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen ohella hankkeen oheisrahoittajina toimivat Suomessa Pohjanmaan liitto, Merenkurkun maailmanperintö ry ja Visit Vaasa. Ruotsissa oheisrahoittajia ovat Naturvårdsverket sekä Örnsköldsvikin ja Kramforsin kunnat.

Metsähallitus

Geologian tutkimuskeskus GTK

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI

Vaasan kaupungin pääkirjasto

Kestävä kehitys, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja tasa-arvo Lystrassa

Lystra-hankkeessa halutaan ottaa osaksi arkityötä niin kutsutut horisontaaliset kriteerit: kestävä kehitys, yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjinnän torjuminen sekä tasa-arvo naisten ja miesten välillä. Lue lisää Lystran horisontaalisten kriteerien suunnitelmasta:

Horisontaaliset kriteerit suunnitelma

Lisätietoja hankkeesta

Malin Henriksson, erikoissuunnittelija Metsähallitus