Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Kurssitarjotin lukuvuodelle 2020-2021

Ohje kurssitarjottimen lukemiseen

Kurssinumeroissa käytetyy merkinnät ovat samoja kuin Wilmassa.

Merkintä FI02.1 tarkoittaa filosofian (FI) kurssi 2:ta. Lopussa oleva ryhmänumero .1 on vain ryhmien erottelemiseksi, kurssivalinnoille sillä ei ole merkitystä.

Lyhenteet löytyvät alempaa kohdasta Oppiaineiden lyhenteet. Kielissä aineen lyhenteeseen voi liittyä myös numero: SAB203 on saksa B2  -kielen kurssi numero 3.

Kurssinumeron perässä voi olla kirjain (esim. RUA10s). Tällä ei ole kurssivalintojen kannalta merkitystä, se erottelee vain syksyn ja kevään ryhmiä.

Kombi-merkinnät tarkoittavat yhdistelmäopiskelijoiden (ammattitutkinto+yo-tutkinto) ryhmiä. Tandem = tavallinen ruotsin kurssi, mutta niissä tehdään enemmän yhteistyötä Vasa gymnasiumin kanssa. Urheilu = lajivalmennukseen varattu kiertotuntikaavion tunti.

Ensimmäisen sarakkeen numero = palkki​ = tunnin numero kiertotuntikaaviossa (katso alla). Palkin 9 kurssit ovat projekteja, matkoja tms., ja ne tapahtuvat erikseen sovittuina aikoina. Muitakin projektikursseja kuin taulukossa mainittuja toteutetaan vuoden aikana.

Tiettyä kurssia voi etsiä selaimen Etsi-toiminnolla (näppäinyhdistelmä Ctrl+f avaa hakurivin). Jos siihen kirjoittaa esim. FY, selain korostaa kaikki FY-kirjainyhdistelmät ja fysiikan (FY) kurssit löytyvät helposti. Huom! Haku koskee vain niitä jaksoja, jotka on laajennettu näkyviin.

Kiertotuntikaavio

Kiertotuntikaaviossa näkyy eri palkeilla sijaitsevien kurssien oppituntien lsijoittuminen lukujärjestykseen

Oppiaineiden lyhenteet

​ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus​
ENA​ ​Englanti (alakoulussa alkanut kieli)
RUA​ ​Ruotsi (alakoulussa alkanut kieli)
​RUB ​Ruotsi (yläkoulussa alkanut kieli)
​SAA Saksa (alakoulussa alkanut kieli)​
​SAB2 ​Saksa (peruskoulun 8. alkanut kieli)
SAB3​ ​Saksa (lukiossa alkava kieli)
​RAA ​Ranska (alakoulussa alkanut kieli)
​RAB2 ​Ranska (peruskoulun 8. alkanut kieli)
​RAB3 ​Ranska (lukiossa alkava kieli)
​EAB3 ​Espanja (lukiossa alkava kieli)
​VEB2 Venäjä (peruskoulun 8. alkanut kieli)​
​VEB3 ​Venäjä (lukiossa alkava kieli)
​IAB3 ​Italia (lukiossa alkava kieli)
MAA​ ​Matematiikka, pitkä
MAB​ ​Matematiikka, lyhyt
​MAY Matematiikka, yhteinen kurssi (kurssi 1)​
​FY ​Fysiikka
KE​ ​Kemia
​GE ​Maantieto
BI​ ​Biologia
​HI ​Historia
​YH ​Yhteiskuntaoppi
FI​ ​Filosofia
​UE ​Evankelis-luterilainen uskonto
​UO ​Ortodoksinen uskonto
ET​ ​Elämänkatsomustieto
KU​ ​Kuvataide
MU​ ​Musiikki
LIP​ ​Liikunta, pojat
​LIT ​Liikunta, tytöt
OP​ ​Opinto-ohjaus
TE​ ​Terveystieto
​PS ​Psykologia
ATK​ ​Tietotekniikka
JUL​ ​Julkaisutoiminta
IT​ ​llmaisutaito
​TO Teemaopinnot​
​LD Lukiodiplomit​
TA ​Taiteiden väliset kurssit

Jakso 1

Palkki Kurssikoodit
1 BI05.1 BI07.1 ENA04.5 ENA07s.1 ENA09.1 FY06.1 HI01.1 HI03.1 HI07.1 KU02.1 LIP01.1 LIT01.1 MAA11.1 MAA17.3 MAB07s.1 MU01.1 PS01.10 PS02.1 RAB301.1 RUA10.1 RUA11.1 RUB11.1 SAB301.1 UE01.1 UE02.1 VEB304.1 YH03.8 ÄI13.1 ÄI13.6
2 BI11.2 ENA01.5 ENA01.7 ENA10s.3 ENA10s.4 FI02.6 FI03.1 FY01.9 FY03.1 KE08.1 KU04.1 LIT02.6 MAA10.2 MAB08.1 MAB09s.1 MAY01L.1 MAY01P.1 MU02.1 PS01.8 RAB202.1 RAB304.1 RUA01.2 RUA01.3 RUB01.2 TVT05.1 UE02.5 YH03.1 ÄI01.10 ÄI01.6 ÄI13.2 ÄI13.8
3 BI01.9 ENA01.8 ENA04.4 ENA04.6 ENA04.9 FY01.10 FY01.3 FY06.2 GE01.2 HI01.7 HI14s.1 KE06.1 MAA10.1 MAA17.1 MAB04.1 MAB09s.2 MAY01L.3 MAY01P.3 PS01.4 PS08.1 RUA04.4 RUA07.1 RUB03.4 SAB206.1 SAB308.1 TE04s.1 YH02.7 ÄI01.1 ÄI04.10 ÄI04.3 ÄI04.8
4 BI01.8 BI11.1 ENA04.11 ENA04.3 ENA07s.2 HI01.2 KE01.6 MAA17.2 MAB04.2 MAB08.2 MAY01L.2 MAY01P.2 MAY01P.5 MAY01P.6 PS06.1 RUA04.2 RUA04.5 RUB03.2 RUB03.5 SAB210.1 SAB310.1 TE01.1 YH01.5 YH02.10 YH08s.1 ÄI01.7 ÄI04.1 ÄI04.5 ÄI07.1 ÄI13.3
5 BI02.12 EAB304.1 ENA01.4 ENA01.6 ENA04.10 ENA10s.2 FY01.1 FY06.3 GE04.1 HI03.2 KE06.2 LIP06.1 LIT06.1 MAA10.3 MAA17.4 MAB07s.2 MAY01L.4 MAY01P.4 PS01.2 PS07.1 RUA01.7 TE05.1 UE02.2 VEB307.1 YH04.1 ÄI01.3 ÄI01.5 ÄI01.9 ÄI13.4
6 BI04.1 BI12.1 ENA09.2 ENA10s.1 FI02.1 FI05.1 FY03.2 GE05.1 HI06.1 MAA17.5 MAA18a OP01.1 OP01.10 OP01.2 OP01.3 OP01.4 OP01.5 OP01.6 OP01.7 OP01.8 OP01.9 PS02.2 RAA04.1 RAB205.1 RAB307.1 RUA10.2 RUB10.1 TE04s.2 TVT01a TVT01b TVT01c ÄI04.9 ÄI13.5
7 BI06.1 EAB301.1 ENA10s.5 ENA11.1 FI02.8 FI06.1 GE07.1 HI01.4 HI15.1 JAB31.1 KU03.1 LIP01.2 LIT01.2 MAA10.4 MAA11.2 MU01.2 PS05.1 RUA11.2 RUB11.2 UE01.2 UE03.1 ÄI13.7 ÄI14.1
8 BI11.3 ENA08.1 FI07s.1 GE04.2 IAB304.1 LIP03.1 LIP05.1 LIT01.3 LIT05.1 RUB07.1 S201.1 UE08.1 ÄI11.1
9 OT1.1 OT2.1 VAEL1.1 YRK01.1 YRK02.1

Jakso 2

Palkki Kurssikoodit
1 BI02.11 BI03.2 ENA01.9 ENA07k.1 ENA08.3 FI01.3 FI02.2 FY07.1 HI01.10 KE01.7 KU02.3 MAA02.1 MAA06.1 MAA13.1 MAB02.1 MAB07.1 MU01.8 PS05.2 PS08.2 RUA01.4 RUA08.1 RUB01.3 RUB06.1 RUB06.2 TE02.1 TVT03.1 YH03.2 ÄI01.4 ÄI08.3
2 BI01.2 ENA04.7 ENA05.9 FI01.1 FY07.2 HI01.3 HI05.1 LIP01.3 LIT01.4 MAA02.3 MAA06.3 MAA14.1 MAB04.3 MAB07.2 MAB11.1 OP02.5 OP02.8 PS10.1 RAB302.1 RUA04.1 RUB03.1 RUB03.6 SAB302.1 UE01.3 VEB301.1 ÄI04.2 ÄI04.6
3 ENA01.3 ENA04.8 ENA05.2 ENA05.4 FY07.3 HI01.5 KE01.10 LIT11.2 MAA02.5 MAA06.4 MAA13.2 MAA14.3 MAB04.4 MAB08.3 MAB08.5 OP02.1 OP02.3 OP02.6 OP02.9 PS01.6 RUA01.1 RUA01.5 RUB01.1 RUB01.4 TE01.4 VEB308.1 ÄI04.11 ÄI04.7 ÄI08.4 ÄI08.9
4 BI01.7 EAB307.1 ENA01.1 ENA04.1 ENA05.10 ENA05.5 FY01.5 GE01.8 HI09.1 KE01.3 KE01.9 KU01.6 MAA02.6 MAA06.5 MAA14.2 MAB04.5 MAB04.6 MAB07.4 OP02.11 OP02.2 OP02.4 PS10.2 RUA04.3 RUB03.3 YH01.4 YH05.1 ÄI01.2 ÄI08.2 ÄI08.5
5 BI01.1 BI03.1 ENA01.10 ENA01.2 ENA07k.2 ENA08.2 FY03.3 GE02.1 HI01.6 KE03.2 LAB31.1 LIP04.1 LIT04.1 MAA02.2 MAA06.2 MAA13.3 MAB02.2 MAB07.3 MU02.3 PS01.5 PS01.7 RUA01.6 RUA07k.1 UE02.3 YH03.4 ÄI01.8 ÄI08.1 ÄI08.6
6 BI07.2 ENA04.2 ENA07k.3 ENA09.3 FY03.4 GE03.1 HI03.3 KE03.1 LD02.1 MAA18b MAB08.4 OP01.1 OP01.10 OP01.2 OP01.3 OP01.4 OP01.5 OP01.6 OP01.7 OP01.8 OP01.9 PS03.1 RAB210.1 RAB310.1 RUB07.2 TVT01c TVT01b TVT01a YH02.2 ÄI04.4 ÄI08.7 ÄI08.8
7 BI01.6 EAB301.2 ENA07k.4 FI01.7 HI03.4 HI08.1 IL1.1 KU07.1 LIT01.5 MAA02.4 MAA14.4 MU06.1 PS04.1 RAB209.1 SAB203.1 SAB305.1 TE02.2 TVT02.1 UE01.6 UE06.1 ÄI08.10 ÄI10.1
8 EAB301.3 FI04.1 HI10.1 HY1.1 IAB305.1 KU01.8 LIP10.1 LIT10.1 UE01.5 UE01.9 VYE1.1 YH02.1 ÄI15.1 ÄI17.1
9 LD04.1 YRK03.1 YRK04.1 YRK07.1

Jakso 3

Palkki Kurssikoodit
1 BI01.4 BI04.2 ENA02.10 ENA02.3 ENA02.6 ENA10.1 FY01.2 FY04.1 GE01.7 HI02.5 KE03.3 KU06.1 LIT02.1 MAA03.5 MAA07.3 MAA15.1 MAB09.1 PS01.1 PS02.3 RAA05.1 RAB206.1 RAB308.1 SAB204.1 SAB306.1 TE04ko.1 TE04ko.2 UE02.4 UE04.1 YH08.1 ÄI02.8 ÄI05.6 ÄI09.1
2 BI01.5 ENA05.1 ENA05.3 ENA05.7 FY01.7 FY08.1 GE01.6 HI03.9 KE01.1 KU01.10 MAA07.2 MAA12.2 MAA15.3 MAB05.2 MU01.9 PS05.3 PS11.1 RUA05.2 RUA05.4 RUB04.2 RUB04.4 TE01.3 UE01.4 VEB310.1 YH01.2 YH01.8 YH02.9 ÄI09.2 ÄI09.8 ÄI12ko.1 ÄI12ko.2
3 BI01.3 BI04.3 BI07.3 ENA02.1 ENA02.4 ENA06ko.1 ENA06ko.2 ENA10.3 FI02.4 HI01.8 HI03.6 HI04.1 KU02.4 LIP11.1 LIT11.1 MAA03.3 MAA03.6 MAA07.4 MAA15.2 MAB02.3 MAB09.2 PS03.2 RAB203.1 RAB305.1 RUA10k.1 RUB10.2 TE03.1 YH01.9 ÄI02.2 ÄI02.7 ÄI07.2 ÄI09.3
4 BI02.6 EAB308.1 ENA05.8 ENA10.4 FI01.5 FY08.2 GE01.9 HI01.9 HI02.7 HI14.2 KU02.5 MAA03.2 MAA07.1 MAA12.3 MAA15.4 MAB05.1 MAB09.3 MU02.5 OP02.10 OP02.7 PS01.9 RUA02.2 RUA05.3 RUB04.3 RUB10ko.1 RUB10ko.2 TE04.1 UE01.7 VEB302.1 ÄI05.11 ÄI05.4 ÄI09.9
5 BI05.2 EAB305.1 ENA02.2 ENA02.9 ENA10ko.1 ENA10ko.2 FI01.11 FI02.3 FY04.2 GE01.4 HI02.10 HI02.6 HI14.1 IAB306.1 KE03.4 KU01.3 LIP02.1 LIT03.1 MAA03.4 MAA12.1 MAB02.4 MAB09.4 MU05.1 RUA10k.2 RUB10.3 TVT04.1 VEB305.1 ÄI02.1 ÄI02.5 ÄI09.4 ÄI09.6
6 ENA05.11 ENA05.6 ENA10.2 FY08.3 HI11.1 MAA07.5 MAA18c MAB05.5 MAB05.6 OP01.1 OP01.10 OP01.2 OP01.3 OP01.4 OP01.5 OP01.6 OP01.7 OP01.8 OP01.9 PS11.2 RUA05.1 RUB04.1 RUB04.6 RUB07ko.1 RUB07ko.2 TVT01a TVT01b ÄI05.2 ÄI05.3 ÄI05.5 ÄI09.7
7 BI02.8 BI11k.1 EAB302.1 FY02.1 LTA.1 LTA.2 LTA.3 MAA03.1 MAA14ko.1 MAB09ko.1 PS11ko.1 RUA02.3 SAB201.1 UE08.2 ÄI09.10 ÄI09.5
8 BI01.10 BI03.3 ET01.1 FI07.1 FY08ko.1 HI02.12 IAB301.1 LTA.4 MU01.10 PS05ko.1 S210.1 UE05.1 VYE2.1
9 YRK05.1 YRK06.1

Jakso 4

Palkki Kurssikoodit
1 BI02.2 BI02.3 EAB302.2 ENA06.4 ENA06.7 FI01.9 HI02.8 HI03.10 KE02.2 KU02.2 MAA04.3 MAA08.4 MAB05.4 MU02.2 RUA06.3 RUB05.3 SAB303.1 TE01.7 VEB303.1 ÄI05.9 ÄI06.1
2 BI02.1 BI03.4 ENA02.7 ENA03.9 ENA07.1 FY04.3 FY09.1 HI04.2 KE04.1 MAA04.6 MAA08.1 PS03.3 RUA03.2 RUA03.3 RUB02.2 TE01.6 TE01.8 UE04.2 YH02.3 YH04.2 ÄI03.2 ÄI03.5
3 BI04.4 ENA02.5 ENA07.2 FI02.10 FY09.2 GE01.1 HI02.2 HI06.2 KE04.2 KU09.1 MAA04.5 PS06.2 RUA02.5 RUA02.7 RUB02.4 TE02.4 UE02.8 UE03.2 ÄI02.3 ÄI02.4 ÄI02.6 ÄI05.7
4 BI02.7 ENA02.8 ENA03.10 ENA06.3 ENA06.9 HI03.7 KE01.5 MAA04.2 MAA08.2 MAB03.2 MAB06.2 RUA02.1 RUA06.2 RUB02.1 RUB05.2 YH01.6 YH02.5 YH03.10 ÄI02.9 ÄI05.1 ÄI05.10
5 BI02.5 ENA06.1 ENA06.2 ENA06.6 FY02.2 FY09.3 GE01.5 HI02.4 KE02.1 KU01.7 LIP02.4 LIT02.4 MAA04.4 MAA08.3 MAB05.3 MU01.3 RUA05.5 RUB04.5 TE01.2 ÄI05.8 ÄI06.5
6 BI04.5 ENA03.6 ENA08k.1 FI02.5 FY01.4 FY05.1 GE03.2 KE01.8 KE04.3 MAA04.1 MAA08.5 MAB03.1 MU01.7 PS01.3 PS04.2 RUA02.6 TE01.5 VEB306.1 YH02.4 ÄI02.10
7 BI04.6 ET02.1 FI02.9 FY02.3 FY04.4 HI02.9 KE04.4 KU01.1 LIP07.1 MU01.6 PS04.3 RAB201.1 RAB303.1 RUA02.4 TE02.3 UE01.8 YH03.5 YH05.2
8 FI01.6 IAB302.1 IL2.1 LIT07.1 PS02.4 VYE3.1 YH02.6

Jakso 5

Palkki Kurssikoodit
1 ENA03.5 ENA07.4 FI01.4 FY01.8 FY05.2 GE02.2 HI02.3 KE05.1 KU01.2 MAA05.6 MAA09.2 RUA03.6 RUA06.4 RUB05.4 SAB205.1 SAB307.1 TE03.2 YH01.7 YH04.3 ÄI03.1 ÄI03.6 ÄI06.10
2 BI05.4 EAB306.1 ENA03.3 ENA03.4 ENA03.7 ENA07.3 FI01.2 HI02.1 KE05.2 LAB32.1 LIT02.5 MAA05.3 MAA05.5 MAB03.3 MU02.4 RUA07k.2 RUB05.5 TE01.10 UE02.6 YH02.8 ÄI03.8
3 ENA03.1 ENA03.2 ENA03.8 FI02.7 FY05.3 KE01.4 KE05.3 KU01.9 LIP02.2 LIT02.2 MAA09.3 MAB06.3 PS03.4 RUA03.4 RUA03.7 RUB02.3 UE02.7 YH01.3 YH03.9 ÄI03.7 ÄI06.8
4 BI02.4 ENA06.10 ENA06.11 ENA06.8 FY01.6 GE01.3 HI03.5 KE01.2 KU01.5 MAA05.4 MAA09.1 MAB03.4 MAB06.1 TE01.9 YH01.1 YH01.10 YH03.6 ÄI06.3 ÄI06.4 ÄI06.7 ÄI06.9
5 BI02.9 EAB303.2 ENA06.5 FY02.4 GE01.10 KE02.3 KU01.4 MAA05.1 MAA09.5 MAB06.5 MAB06.6 MU01.5 RUA03.1 RUA06.1 RUB05.1 RUB05.6 YH03.3 ÄI03.9 ÄI06.11 ÄI06.2 ÄI06.6
6 BI02.10 BI03.5 EAB303.1 ENA08k.2 FI01.10 FY02.5 FY05.4 HI03.8 KE02.4 LIP02.3 LIT02.3 MAA05.2 MAA09.4 MAB06.4 RUA03.5 RUA08.2 RUB07.3 TE03.3 ÄI03.10 ÄI03.3
7 BI05.3 FI01.8 JAB32.1 KE02.5 KE05.4 LIP01.4 LIT01.6 MAA11.3 MU01.4 PS04.4 RAB204.1 RAB306.1 RUA06.5 RUA07k.3 S206.1 SAB202.1 SAB304.1 TE03.4 UE05.2 ÄI03.4
8 HI02.11 HI05.2 IAB303.1 MAA11.4 MAB07.5 PS06.3 RAA06.1 S203.1 YH03.7