Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

kokouspäivät 2018:
13.3., 15.5.  29.5.

29.8.
24.10. Vamia Hansa 4 Ruutikellarintie 4 neuvotteluhuone L310 3. kerros
19.12. Vamia Hansa 4 Ruutikellarintie 4

kokoukset pidetään:
keskiviikkoisin klo 16.30 Lukiokampus Lykeionilla Kirkkopuistikko 27
Jaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokousta seuraavana keskiviikkona kaupungin internetsivuilla.

lisätietoja: Berit Mäkinen

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Koulutuslautakunta suomenkielisen jaosto 11.10.2017 1 järjestäytyminen
Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 29.5.2018 6 kokoukset
Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 29.8.2018 12 jaoston kokoukset vuonna 2018

sivuun liittyvät linkit:
Koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Koulutuslautakunta
Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto