Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

kokouspäivät 2019:

  • 20.3.
  • 12.6.
  • 23.10. (Päätös 12.6.2019 Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto: Kokous 16.10.2019 siirretään pidettäväksi 23.10.2019.)
  • 11.12.

kokoukset pidetään:
keskiviikkoisin klo 16.30 Vamia Hansa 4 Ruutikellarintie 4 L310 3. kerros
Jaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokousta seuraavana keskiviikkona kaupungin internetsivuilla.

lisätietoja: Berit Mäkinen

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
koulutuslautakunta, suomenkielinen jaosto 19.12.2018 18 kokoukset vuonna 2019
koulutuslautakunta suomenkielisen jaosto 11.10.2017 1 järjestäytyminen

sivuun liittyvät linkit:
Koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Koulutuslautakunta
Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto