Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Koulutuslautakunnalla on suomen- ja ruotsinkieliset jaostot, jotka 1) päättävät koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle 2) lukioiden asioista jaostot päättävät oman kieliryhmänsä osalta koulutuksen järjestäjän tehtäviksi säädetyistä asioista, ellei tehtävää ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Jaostot käyttävät valtuuston myöntämien ja lautakunnan päättämien resurssien puitteissa itsenäistä päätösvaltaa kieliryhmäänsä koskevissa opetushallinnollisissa asioissa. Kaksikielisten oppilaitosten osalta jaostot käsittelevät omaa kieliryhmäänsä koskevat opetukseen ja sen kehittämiseen liittyvät asiat.

Koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouspäivät 2018: Koulutuslautakunta suomenkielisen jaosto 11.10.2017  § 1

13.3.
15.5. kokous alkaa klo 17.30

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu:
aika: tiistai klo 16.30
paikka:  Lukiokampus Lykeion, Kirkkopuistikko 27
Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivuilla
lisätietoja: Sari Tarvonen

Koulutuslautakunta

Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto