Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenet

Suomenkielisessä jaostossa on viisi (5) valtuuston valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä yhden jäsenen tulee olla lautakunnan jäsen tai varajäsen. Muut jäsenet ja varajäsenet voivat olla muita vaalikelpoisia henkilöitä. Suomenkieliseen jaostoon nimetään jäsenet ja varajäsenet lautakunnan suomenkielisistä jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä.
   
puheenjohtaja  Tomi Kaunismäki
varapuheenjohtaja Marja-Leena Mäkynen
esittelijät
 
Jaakko Perttu
Åsa Stenbacka
Sannasirkku Autio
Tuula Ahonpää
kaupunginhallituksen edustaja Laura Ala-Kokko
läsnäolo- ja puheoikeus    lautakunnan puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä Sari Tarvonen
kausi 1.6.2017 - 31.5.2021
jäsenet / varajäsenet 5 / 5
kaupunginvaltuuston päätös KV 12.6.2017 § 68
Koulutuslautakunta
 
Koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
puolue / jäsenet puolue / varajäsenet
RKP Marko Koski RKP Pertti Reinikainen
SDP Ulla Pihlajamäki SDP Päivi Rantamarkkula
KOK Leena Ollila KOK Jaakko Koskela
PS Marja-Leena Mäkynen PS Matti Anttonen
KD Tomi Kaunismäki Vihr Lotta Alhonnoro