Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaosto

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla on liikuntajaosto, joka 1) päättää talousarvionsa puitteissa tehtäväalueen avustuksista 2) antaa lausuntoja liikuntapoliittisista asioista.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaoston kokouspäivät 2018:
päätös: Liikuntajaosto 15.2.2018 § 4

11.1.
15.2.
27.3.
19.4.
24.5.
18.9.
27.11.

Liikuntajaosto kokoontuu:
torstaisin klo 16.15, Liikuntapalveluiden kokoustilassa Vaasanpuistikko 20

Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaoston jäsenet
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaosto