Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta huolehtii kaupungin liikuntapalveluista sekä museoista, kulttuuritoiminnasta, kirjastoista, teatterista ja orkesterista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena Kulttuuri- ja liikuntalautakun-nan asioissa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla on sekä kulttuuri- että liikuntajaosto.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenet
esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouspäivät 2018:
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 14.11.2017 § 33
11.1. torstai 6.2. 6.3. 10.4. 12.6. 23.8. torstai klo 12 (puolenpäivän talousarvioseminaari, paikka auki) 6.9. torstai (talousarvio) 2.10. 6.11. 13.12. torstai (paikka auki)

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta kokoontuu:
aika: tiistai klo 16.30
paikka:  Hallintotalo Vaasanpuistikko 10,  kaupunginhallituksen sali 
Lautakunta voi tarvittaessa muuttaa kokousaikoja tai sopia lisäkokouksista.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana tiistaina
paikka: kaupungin internetsivut
lisätietoja: Sanna Bondas

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kulttuurijaosto
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan liikuntajaosto
Vaasan nuorisovaltuusto