Olet täällä

Kulttuuri- ja liikuntakaupunki Vaasa

Kuntalaiset ja eri sidosryhmät halutaan ottaa mukaan pohtimaan sitä, millainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki Vaasa voisi olla vuonna 2030. Osallistavassa prosessissa järjestetään ajatushautomoita, seminaareja, kuntalaiskysely ja erilaisia tapaamisia.

 

Uusia Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntaohjelmaa on alettu työstää tämän vuoden alussa.

 

Ohjelmatyössä syntyvä kokonaisuus on matkaan verrattava prosessi, jossa korostuu osallistuminen, rohkeat kokeilut ja asioiden pohtiminen yhdessä. Osallistava ohjelmatyö on valittu mukaan Suomen Kuntaliiton järjestämään Kokeilujalostamoon.

 

Uudella kulttuurin ja liikunnan ohjelmatyöllä pyritään vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön ja yhteiskuntaan, sillä valmisteilla olevat valtakunnalliset uudistukset vaikuttavat myös kunnan rooliin merkittävänä sivistyksen ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä.

 

Tulevassa ohjelmatyössä voidaan pohtia mm. sitä, miten kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat osaltaan ennaltaehkäisevää työtä, tai miten palveluista tehdään helpommin saavutettavia ja näkyvämpiä kuntalaisille.

 

Ohjelma tukee tavoitetta, jossa toimintaa suunnitellaan pitkällä tähtäimellä ja resursseja kohdennetaan suunnitelmallisemmin. Myös poikkihallinnollisen työskentelytavan kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa on yksi ohjelmatyön huomion kohteista.

 

Lisätietoja antavat:

Kulttuuripäällikkö Sanna Bondas, puh. 040 139 4048, sanna.bondas@vaasa.fi
Liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen, puh. 040 7187034, mika.lehtonen@vaasa.fi 
Sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, puh. 040 556 5011, christina.knookala@vaasa.fi

 

Ajankohtaista

Kokeilujalostamo 19.9.2018
20.9.2018
Vaasa on mukana valtakunnallisessa Kokeilujalostamossa, jossa ratkaistaan erilaisia kunta-alan haasteita kokeilukulttuurin keinoin. Kuntaliiton luotsaamaan hankkeeseen on valittu kolme tiimiä...