Olet täällä

13.2.2018 - 15:23

Kaavoituksen julkipanolista 12.2.2018 / kaavoitusjohtaja

kuulutusaika 12. - 27.2.2018

VAASAN KAUPUNKI / KAAVOITUS / JULKIPANOLISTA / kaavoitusjohtaja

päätöspäivämäärä 9.2.2018 / päätöksen antamispäivämäärä 13.2.2018 / julkipanolista 12.2.2018

VAASA/1102/10.00.06/2017 § 102/2017   

Avgörande som gäller planeringsbeshov, Yttersundom 905-427-7-154
Ansökan är i enlighet med 137§ i markanvändnings- och bygglagen om avgörande som gäller planeringsbehov för byggande av egnahemshus (220 m2 vy) samt garage (150 m2 vy). Det planerade projektet berör lägenheten Juhanis 905-427-7-154 omfattande ca 1 ha i Yttersundom.

VAASA/1402/10.03.00.07/2017 § 15    

Avgörande som gäller planeringsbehov på strandområde, undantag Sundom smf arrendeområde, Granöskatan
Ansökan är i enlighet med 72§ i markanvändnings- och bygglagen om avgörande som gäller planeringsbehov på strandområde för byggande av ersättande fritidsbostad (23,5 m2 vy). Det planerade projektet berör ett arrendeområde på 2000 m2 av 905-876-1-0 på Granöskatan. På byggplatsen finns i dagsläge en fritidsbostad (27 m2 vy) och en bastu (ca 15 m2 vy), i samband med projektet rivs den befintliga fritidsbostaden (27 m2 vy).

Vaasa 9.2.2018  kaavoitusjohtaja  Päivi Korkealaakso

Tämä julkipano on Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla  12. - 27.2.2018

Oikaisuvaatimusohje


Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:
Den som är missnöjd med detta beslut kan inom 14 dagar från delfåendet av beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande till:

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto

käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10
postiosoite: PL 3  65101 VAASA
sähköpostiosoite: keskuskirjaamo@vaasa.fi
faksi: 06 325 1006

Vaasa 12.2.2018 toimistosihteeri Mari Pihlaja-aho   

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat