Olet täällä

11.1.2018 - 13:22

YVA-kuulutus

Kuulutusaika 10.1. - 8.2.2018

YVA-menettely koskee Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan akkutehdashanketta.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Hankevastaava on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Vaasan seudulle litiumioniakkuja valmistavien akkutehtaiden kokonaisuus. Valmistavia tehtaita on tarkastelussa kaksi, joista toinen sijaitsee saman teollisuusalueen Vaasan puoleisella osalla ja toinen Mustasaaren puoleisella osalla. Toteutusvaihtoehdosta riippuen tehtaat tuottavat vuosittain
yhteensä 300 000 - 800 000 akkua, joka vastaa energiakapasiteetiltaan 50 - 100 GWh:n edestä akkuihin varattavaa sähköenergiaa. Suunnittelualue sijaitsee valtatien 3 läheisyydessä, Vaasan lentokentän ja rautatieyhteyden rajaamana noin 12 km Vaasan keskustasta kaakkoon.

Tarkasteltavana on niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi kolme varsinaista toteutusvaihtoehtoa.

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto 1: laaja toiminta (maksimikapasiteetti), joka pitää sisällään yhden akkutehtaan Vaasassa (kapasiteetiltaan 70 GWh) ja yhden akkutehtaan Mustasaaressa (30 GWh). Yhteensä akkutehtaiden kapasiteetti on siis 100 GWh. Tehtaat ovat mahdollisimman omavaraisia kemikaalien esivalmistelun suhteen eli akkutehdasalueella tehdään litiointia (katodimateriaalin valmistus) ja elektrolyytin sekoitusta.

Vaihtoehto 2: 70 GWh:n akkutehdas Vaasassa ja 30 GWh:n akkutehdas Mustasaaressa (yhteensä 100 GWh eli maksimikapasiteetti). Vaihtoehdossa kemikaalien esivalmistelu on mahdollisimman pitkälle ulkoistettu.

Vaihtoehto 3: 35 GWh:n akkutehdas Vaasassa ja 15 GWh:n akkutehdas Mustasaaressa. Kahden tehtaan kokonaiskapasiteetti on siten 50 GWh. Vaihtoehdossa kemikaalien esivalmistelu on mahdollisimman pitkälle ulkoistettu.

Kuulutus ja arviointiohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä:

10.1. - 8.2.2018
Vaasan kaupungin kansalaisinfossa Kirjastonkatu 13 Vaasa ja
Mustasaaren kunnantalolla Keskustie 4, Mustasaari.
Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan lisäksi verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaasanseudunakkutehtaatYVA.

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 8.2.2018 osoitteeseen:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 VAASA tai
sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmakin.

Arviointiohjelmaa ja alueen kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidetään:
torstaina 11.1.2018 klo 15 - 20
Runsorissa Futura I:ssä, Yrittäjänkatu 17, Vaasa.
Aineistoihin voi tutustua avoimet ovet - periaatteella klo 15 - 18 ja hankkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuus lyhyine esityksineen alkaa klo 18.

Lisätietoja:
Hankkeesta vastaava:
NLC Vaasa Oy, yhteyshenkilö Oy Vaasa Parks Ab:n toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma
p. 040 573 3004 ulla.maki-lohiluoma@vaasaparks.fi
Hankkeesta vastaava YVA-konsultti:
Gaia Consulting Oy, Mari Saario, p. 050 421 9999 mari.saario@gaia.fi
YVA-menettelystä: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Niina Pirttiniemi, p. 0295 027 904 niina.pirttiniemi@ely-keskus.fi

Vaasa 10.1.2018

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat