Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kuula-opisto

Kuula-opisto on Vaasan kaupungin ylläpitämä musiikin ja tanssin oppilaitos, joka perustettiin vuonna 1952. Vuonna 1956 Kuula-opisto sai nimensä säveltäjä Toivo Kuulan mukaan. Päätoimipiste sijaitsee Vaasassa ja sivutoimipisteet Isossakyrössä ja Laihialla.

Kuula-opistoa johtaa rehtori Koulutuslautakunnan alaisuudessa.

Kuula-opistossa voi opiskella klassista musiikkia ja rytmimusiikkia, tanssiosastolla klassista balettia ja nykytanssia. Varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatusta antavat musiikkileikkikoulu ja lastentanssi.

Oppilaitoksen toiminnassa noudatetaan taiteen perusopetuksesta annettua lakia. Kuula-opiston opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Vuosittain Kuula-opistossa opiskelee noin 1300 musiikin ja tanssin harrastajaa, joista osa tähtää myös ammattiopintoihin. Opetushenkilökuntaan kuuluu yhteensä yli 50 musiikki- ja tanssipedagogia.

Opetustarjonta ja muuta ajankohtaista

Virvatulikyselyn raportti

Kuula-opiston opetussuunnitelma

Musiikin opetussuunnitelma (väistyvä, voimassa uuden opetussuunnitelman rinnalla vuoteen 2021)

Poissaolosäännöt

Henkilötietojen käsittely

Postiosoite:
Kuula-opisto
PL 3
65101 Vaasa

Käyntiosoite:
Laivakatu 16, Vaasa

Kuula-opisto