Olet täällä

7.6.2019 - 8:15

Asemakaava vireille: Itäinen Ratakatu (ak1095)

ak1095_kuvitus.jpg
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävänä 7.6.-20.6.2019.

Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Itäisen Ratakadun linjausta Strömberg parkin lounaispuolella. Tielinjausta muutetaan luontoarvojen takia. 

Itäinen ratakatu sivulle

maankäyttö- ja rakennuslaki 62 ja 63 §

maankäyttö- ja rakennusasetus 30

Aiheeseen liittyvät asiasanat: