Olet täällä

12.7.2018 - 13:46

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 29.6.2018

Kuulutusaika 2.7. – 1.8.2018

Dno 964/2015

Vaasan hallinto-oikeus on 29.6.2018 antamallaan päätöksellä ilmoittanut, että valituksen tekijä on 20.6.2018 saapuneessa kirjelmässään peruuttanut valituksensa koskien kaupunginvaltuuston päätöstä 12.10.2015 § 374. Vaasan hallinto-oikeus toteaa, että lausuminen valituksissa esitetyistä vaatimuksista raukeaa.

Päätös on nähtävänä kaupungin keskuskirjaamossa Hallintotalolla, os. Vaasanpuistikko 10, I kerros.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat