Olet täällä

13.3.2019 - 10:25

Julkipanolista 15.3.2019, kaavoitusjohtaja

kuulutusaika 13. - 28.3.2019

Julkipanolista 15.3.2019, kaavoitusjohtaja

 

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto
käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa
sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi
faksinumero: 06 325 1006

Aiheeseen liittyvät asiasanat: