Olet täällä

15.5.2019 - 10:09

Julkipanolista 15.5.2019, kaavoitusjohtaja

kuulutusaika 15. - 31.5.2019

Julkipanolista 15.5.2019, kaavoitusjohtaja


Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto
käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa
sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi
faksinumero: 06 325 1006

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat