Olet täällä

12.4.2019 - 10:23

Julkipanolista 8.4.2019, kaavoitusjohtaja

kuulutusaika 8. - 23.4.2019

Julkipanolista 8.4.2019, kaavoitusjohtaja
 

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto
käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa
sähköpostiosoite: kirjaamo@vaasa.fi
faksinumero: 06 325 1006

Aiheeseen liittyvät asiasanat: