Olet täällä

13.9.2017 - 14:58

Kaavoituksen julkipanolista 13.9.2017 / kaavoitusjohtaja

kuulutusaika 13.9. - 28.9.2017

VAASAN KAUPUNKI / KAAVOITUS / JULKIPANOLISTA / kaavoitusjohtaja
 päätöspäivämäärä 12.9.2017  / päätöksen antamispäivämäärä 14.9.2017 / julkipanolista 13.9.2017

VAASA/943/10.03.00.08/2017 § 54        
Maisematyölupahakemus, Sepänkyläntie 5 ja Myllykatu 14
Tonteille 905-4-91-8 ja 905-4-91-9 on haettu maankäyttö- ja rakennuslain, jäljempänä MRL, 128 §:n mukaista maisematyölupaa maanrakennus- ja louhintatöille.


Vaasa     12.9.2017        Päivi Korkealaakso, kaavoitusjohtaja


Tämä julkipano on Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla  13. - 28.9.2017

Oikaisuvaatimusohje
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto
käyntiosoite Vaasanpuistikko 10  
postiosoite
 
PL 3
65101 VASA
sähköpostiosoite keskuskirjaamo@vaasa.fi
faksi 06 325 1006

Vaasa     13.9.2017        Mari Pihlaja-aho, toimistosihteeri

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: