Olet täällä

23.11.2017 - 14:28

Kaavoituksen julkipanolista 23.11.2017 / kaavoitusjohtaja

kuulutusaika 23.11. - 8.12.2017

VAASAN KAUPUNKI / KAAVOITUS / JULKIPANOLISTA / kaavoitusjohtaja

päätöspäivämäärä 22.11.2017 / päätöksen antamispäivämäärä  24.11.2017 / julkipanolista 23.11.2017

VAASA/794/10.03.00.07/2017 § 80     

Suunnittelutarve ranta-alueella, poikkeaminen Yttersundom 905-427-10-38    
Hakemuksessa on kyse maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesta suunnittelutarpeesta ranta alueella ja 171 §:n mukaisesta poikkeamisluvasta. Hakijan tarkoituksena on rakentaa korvaava lomarakennus (200 k-m2). Suunniteltu hanke sijaitsee Sundomissa, kiinteistöllä 905-427-10-38. Kiinteistön pinta-ala on 8900 m2. Rakennuspaikalla on myös olemassa oleva sauna 22 k-m2 ja varastoja 22 m2 + 16m2. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus purkaa rakennuspaikalla oleva vanha huvila (96 k-m2).

VAASA/824/10.03.00.07/2017 § 82  

Avgörande som gäller planeringsbehov på strandområde/undantag Västervik 905-432-3-391
Ansökan är i enlighet med 72§ i markanvändnings- och bygglagen om avgörande som gäller planeringsbehov på strandområde för byggande av 6 stycken fritidsbostäder (71 m2 vy/st), samt byggande av 6 stycken bastur (10 m2 vy/st). De planerade projekten berör 6 st outbrutna områden av lägenheten RÖNNBLOM 905-432-3-391. Den del av fastigheten som finns på Horsskäret i Västervik skärgård omfattar totalt ca 56 ha.

Vaasa 22.11.2017 kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso

Tämä julkipano on Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla  23.11. - 8.12.2017

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto

käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10   
postiosoite: PL 3  65101 VAASA
sähköpostiosoite: keskuskirjaamo@vaasa.fi
faksi: 06 325 1006

Vaasa  23.11.2017 toimistosihteeri Mari Pihlaja-aho       

Uusimmat