Olet täällä

7.3.2018 - 10:53

Kaavoituksen julkipanolista 7.3.2018 / kaavoitusjohtaja

kuulutusaika 7.3. - 22.3.2018

VAASAN KAUPUNKI / KAAVOITUS / kaavoitusjohtaja            

JULKIPANOLISTA 7.3.2018                                          
päätöspäivämäärä 6.3.2018             
päätöksen antamispäivämäärä 8.3.2018


VAASA/135/10.03.00.06/2018 § 19   

Avgörande som gäller planeringsbehov, undantag Yttersundom 905-427-46-0
Ansökan är i enlighet med 137§ i markanvändnings- och bygglagen om avgörande som gäller planeringsbehov för byggande av egnahemshus (118,5 m2 vy) samt ekonomibyggnad (8 m2 vy). Det planerade projektet berör lägenheten Sundin 905-427-46-0 omfattande 1960 m2 i Yttersundom. På byggplatsen finns i dagsläget en ekonomibyggnad, det tidigare bostadshuset har plockats ner och flyttas till annan plats.

Vaasa 6.3.2018
kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso

Tämä julkipano on Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla: 

7. - 22.3.2018


Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista:

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto

käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10 
postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa
sähköpostiosoite: keskuskirjaamo@vaasa.fi
faksi numero: 06 325 1006

Vaasa 7.3.2018
toimistosihteeri Mari Pihlaja-aho

Aiheeseen liittyvät asiasanat: