Olet täällä

31.7.2018 - 19:52

Laajametsän kaavaehdotukset nähtävillä!

ak1086.jpg
kuulutusaika 1.8.-31.8.2018

Ehdotus nähtävänä: Laajametsän osayleiskaava

Osayleiskaava-alue muodostuu Vaasan ja Mustasaaren kuntarajan, rautatien ja Itäisen Runsorintien välisestä alueesta. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa kemiallisen suurteollisuuden kuten esim. akkutehtaan sijoittamisen alueelle. Osayleiskaavaehdotus on nähtävänä kaavoituksessa ja kaavoituksen kotisivuilla 1.–31.8.2018. Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta voi esittää kaavoitukselle nähtävilläolon aikana. (maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 19§)

Lisätiedot ja asiakirjat >>

******************************************************************************

Ehdotus nähtävänä: Laajametsän suurteollisuusalue (ak1086)

Asemakaavan ehdotus ja muutosehdotus koskevat Laajametsän suurteollisuusaluetta. Suunnittelualue rajautuu koillisessa rautatiehen, kaakossa Vaasan ja Mustasaaren kuntarajaan, lounaassa Itäiseen Runsorintiehen ja luoteessa Kivimetsäntiehen. Ehdotus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat 1.–31.8.2018 nähtävänä kaavoituksessa ja kaavoituksen kotisivuilla. Mahdolliset muistutukset asiasta osoitetaan kaupunginhallitukselle ja toimitetaan kaavoitukseen nähtävillä olon aikana (maankäyttö- ja rakennuslaki 65 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §).

Lisätiedot ja asiakirjat >>

Suurteollisuusalueen kaavoista järjestetään tiedotustilaisuus keskiviikkona 8.8.2018 klo 16–19 Futura 1:ssä (osoite Yrittäjänkatu 17, Runsor). Paikalla esitetään Laajametsän osayleiskaavaehdotuksen ja Laajametsän suurteollisuusalueen asemakaavaehdotuksen lisäksi myös Mustasaaren kunnan Granholmsbackenin osayleis- ja asemakaavaehdotukset. Hankkeen esittely- ja keskustelutilaisuus alkaa klo 17. Tervetuloa!

Kaavoituksen yhteystiedot:

Posti: Vaasan kaupunki / kaavoitus, PL 2, 65101 VAASA
Käynti: Kirkkopuistikko 26 A, toinen kerros
Internet: www.vaasa.fi/kaavoitus  
Sähköposti: kaavoitus@vaasa.fi
Puhelin: 06 325 1160

Vaasa 1.8.2018
Kaavoitus

 

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: