Olet täällä

17.5.2019 - 16:10

Vanhansataman asemakaava osittain voimaan (ak0996)

Vanhasatama
kuulutusaika 17.-31.5.2019

Asemakaavan osittainen voimaan tulo: Vanhasatama (ak0996)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vanhansataman aluetta koskevan asemakaavan ja tonttijaon 11.6.2018. Kaupunginhallitus määräsi päätöksellään 4.3.2019 asemakaavan ja tonttijaon tulevan osittain voimaan. Asemakaava tulee voimaan Hevossaarenkujan pohjoispuolisilta osilta. Voimaan tulo koskee 37. kaupunginosan muodostuvia kortteleita 1-14.

maankäyttö- ja rakennuslaki 52 § ja 201 §

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat