Olet täällä

12.4.2019 - 16:13

Ympäristösuojelulain mukainen päätös, Kyrönmaan Jätevesi Oy

kuulutusaika 16.4. - 16.5.2019

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 16.4.2019 antanut päätöksen nro 100/2019.

Hakija:
Kyrönmaan Jätevesi Oy, PL 50, 66401 Laihia

Asia ja sijainti:
Hakemus koskee Hyyriän jätevedenpuhdistamoa, joka sijaitsee Vaasan Vähässäkyrössä noin 1,5 km luoteeseen Vähänkyrön keskustasta. Puhdistamo sijaitsee Vaasan kaupungin omistamalla kiinteistöllä 905-437-32-0. Käyntiosoite on Puhdistamontie 38, Vähäkyrö.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä:
valitusaikana 16.4. - 16.5.2019 Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Päätös on luettavissa osoitteessa:
www.avi.fi/lupatietopalvelu. Vaasan kaupunginkirjastossa Kirjastonkatu 13 on käytettävissä yleisötietokoneita päätöksen katsomiseen.

Päätös on nähtävillä:
valitusaikana myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Wolffintie 35 Vaasa.

Päätökseen voi hakea muutosta:
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun.

Valitusaika päättyy:
16.5.2019.

Valitus on osoitettava:
Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.


Lisätietoja antaa:
ympäristöylitarkastaja Johanna Romu
p. 029 501 8775
sähköpostiosoite: johanna.romu@avi.fi

 

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat