Olet täällä

Kuvataide

Koe Vaasa

Kuvataide kehittää lapsen ilmaisua kuvan ja muodon kautta. Opetuksessa kannustetaan itsenäiseen ja luovaan ajatteluun erilaisin tekniikoin ja työtavoin. Opetukseen sisältyy maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista työskentelyä ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Ryhmissä tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin. Opetusta järjestetään 5 – 18-vuotiaille.
TaiKon - Kuvataide/Bildkonst

Kuvataideopetusta järjestetään iltaisin TaiKonilla (Kasarmi 11:ssä) ja Vähässäkyrössä. Iltapäivisin kuvataidetta opetetaan 1 – 2-luokkalaisille Länsimetsän, Merikaarron ja Vikingan kouluissa.

KUVATAIDE 2017-2018

Lisää tietoa kurssista ja ilmoittautuminen linkistä kurssin yhteydessä 1.5.2017 alkaen. Lopulliset ryhmäjaot ja lukujärjestykset ilmoitetaan ilmoittautuneille viimeistään elokuun alkupuolella sähköpostitse. Ruotsinkielisen opetuksen viikko-ohjelma ruotsinkielisillä sivuilla.

VARHAISIKÄ (5 – 6-vuotiaat)

Lapsi tutustuu kuvataiteen maailmaan.

Varhaisiän opetus (5 – 6-vuotiaat)
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8321

PERUSTEET (7 – 12-vuotiaat)

Oppilas harjoittelee kuvallista ilmaisua.

Perusteet 1A / Länsimetsän koulu (7 – 8-vuotiaat)
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8322

Perusteet 1 (7 – 8-vuotiaat)
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8384

Perusteet 2 (9 – 10-vuotiaat)
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8388

Perusteet 3 (11 – 12-vuotiaat)
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8390

TYÖPAJAT (13 – 18-vuotiaat)

Nuori syventää taiteellista ajatteluaan ja ongelmanratkaisua.

Työpajaopinnot 1 (13 – 14-vuotiaat)
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8394

Työpajaopinnot 2 (15 – 18-vuotiaat)
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8400


OPETUKSEN LAAJUUS

Kuvataidetta voi opiskella yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetus koostuu kolmesta opintojaksosta; varhaisiän opinnot 5 – 6-vuotiaille, kuvataiteen perusteet 7 – 12-vuotiaille ja kuvataiteen työpajaopinnot 13 – 16-vuotiaille. Oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan työpajassa 18-vuotiaaksi asti.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän koko opintosuunnitelman voit ladata tästä:

 


Varhaisiän opinnot 5 – 6-vuotiaat

- opetusta 45 min. /viikko.

Oppilas harjoittelee maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista rakentelua ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin esim. savi-, kipsi- ja luonnonmateriaalit.


Kuvataiteen perusteet 7 – 12-vuotiaat

- opetusta 90 min. / viikko

Perusteet I, 7 – 8-vuotiaat
vuosi 1: Kokemuksellisuus ja aistimaailma
vuosi 2: Minä ja muut -> yhdessä tekeminen

Perusteet II, 9 – 10-vuotiaat
vuosi 3: Kotoa maailmalle, vuorovaikutus
vuosi 4: Ympäristö, kuva ja sana

Perusteet III, 11 – 12-vuotiaat
vuosi 5: Omakuva, havainnollisuus
vuosi 6: Arjen esineet ja kuvat

Yht. 6 vuotta x a 56 h / vuosi = 336 h.


Kuvataiteen työpajaopinnot 13 – 18-vuotiaat

- opetusta 120 min. /viikko

Työpaja I, 13 – 14-vuotiaat
vuosi 7:
 Kuvallinen media
vuosi 8: Taiteidenvälisyys

Työpaja II, 15 – 16-vuotiaat
vuosi 9:
Itsenäinen työskentely
vuosi 10: Oman taiteellisen ilmaisun esille tuominen

Yht. 4 vuotta x a 84 h / vuosi = 336 h.
Oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan työpajassa 18-vuotiaaksi asti.

Lisätiedot