Olet täällä

Koe Vaasa

Kuvataide

Kuvataide kehittää lapsen ilmaisua kuvan ja muodon kautta. Opetuksessa kannustetaan itsenäiseen ja luovaan ajatteluun erilaisin tekniikoin ja työtavoin. Opetukseen sisältyy maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista työskentelyä ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Ryhmissä tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin. Opetusta järjestetään 4 – 18-vuotiaille. 4-7-vuotiaille järjestetään kuvataide-käsityömix, jonka jälkeen lapsi kahdeksanvuotiaana voi valita kuvataiteen tai käsityön painotuksen (tai käydä molemmissa).
TaiKon - Kuvataide/Bildkonst

Kuvataideopetusta järjestetään iltaisin TaiKonilla (Kasarmi 11:ssä). Kuvataidetta opetetaan lukuvuotena 2019-2020 myös iltapäiväaikaan  1 – 2-luokkalaisille Länsimetsän ja Vikingan kouluissa.  

KUVATAIDE 2019-2020

Lisää tietoa kurssista ja ilmoittautuminen linkistä kurssin yhteydessä 1.5.2019 alkaen. Lopulliset ryhmäjaot ja lukujärjestykset ilmoitetaan ilmoittautuneille viimeistään elokuun alkupuolella sähköpostitse. Ruotsinkielisen opetuksen viikko-ohjelma ruotsinkielisillä sivuilla.

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX varhaisikä 

2014-2015 syntyneet

35 €/lukukausi
ke klo 16.30-17.15, 4.9-30.10.2019
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14980


KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1A
2012-2013 syntyneet

75 €/lukukausi
ma klo 16.30-17.30, 19.8.-19.12.2019 / 13.1.-11.5.2020
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14960

 

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1B
2012-2013 syntyneet

75 €/lukukausi
ke klo 17.30-18.30, 21.8.-11.12.2019 / 8.1.-29.4.2020
opettaja: Alli Alho

 

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1D
2012-2013 syntyneet, kaksikielinen ryhmä

75 €/lukukausi
to klo 16.30-17.30, 22.8.-12.12.2019 / 9.1.-14.5.2020
opettaja: Anna Nordström
 

KUVATAIDE Länsimetsä - iltapäiväopetus
2011-2012 syntyneet

86 €/lukukausi
ti klo 14.00-15.30, 27.8.-26.11.2019 / 14.1.-14.5.2020
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14974

 

KUVATAIDE 2A

2010-2011 syntyneet

99 €/lukukausi
ti klo 16.30-18.00, 20.8.-10.12.2019 / 7.1.-28.4.2020
opettaja: Marita Perttula
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14965

KUVATAIDE 2B

2010-2011 syntyneet

99 €/lukukausi
to klo 17.00-18.30, 22.8.-12.12.2019 / 19.1.-12.5.2020
opettaja: Marita Perttula
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14968

 

KUVATAIDE 3A
2007-2009 syntyneet

99 €/lukukausi
ti klo 16.30-18.00, 20.8.-10.12.2019 / 7.1.-28.4.2020
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14969

KUVATAIDE 3B
2007-2009 syntyneet

99 €/lukukausi
ti klo 18.15-19.45, 20.8.-10.12.2019 / 7.1.-28.4.2020
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14970

KUVATAIDE 3D
2007-2009 syntyneet

99 €/lukukausi
ke klo 18.45-20.15, 21.8.-11.12.2019 / 8.1.-29.4.2020
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=15393

KUVATAIDE 4A
2005-2006 syntyneet

116 €/lukukausi
ma klo 17.45-19.45, 19.8.-9.12.2019 / 13.1.-11.5.2020
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14971

KUVATAITEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

2001-2004 syntyneet

122 €/lukukausi
ti klo 18.15-20.45, 20.8.-10.12.2019 / 7.1.-28.4.2020
opettaja: Marita Perttula
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14972

 


OPETUKSEN LAAJUUS

Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa 2018. Näin ollen ryhmäjaot ovat hieman muuttuneet ajatellet tulevaa lukuvuotta. Myös ryhmien nimet ja ikäjakauma on muuttunut lukuvuodelle 2018-2019. Päivitämme sivujamme kun uusien opetussuunnitelmien osalta kesällä 2018.
 
Kuvataidetta voi opiskella yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetus koostuu kolmesta opintojaksosta; varhaisiän opinnot 5 – 6-vuotiaille, kuvataiteen perusteet 7 – 12-vuotiaille ja kuvataiteen työpajaopinnot 13 – 16-vuotiaille. Oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan työpajassa 18-vuotiaaksi asti.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän koko opintosuunnitelman voit ladata tästä:

 


Varhaisiän opinnot 5 – 6-vuotiaat

- opetusta 45 min. /viikko.

Oppilas harjoittelee maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista rakentelua ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin esim. savi-, kipsi- ja luonnonmateriaalit.


Kuvataiteen perusteet 7 – 12-vuotiaat

- opetusta 90 min. / viikko

Perusteet I, 7 – 8-vuotiaat
vuosi 1: Kokemuksellisuus ja aistimaailma
vuosi 2: Minä ja muut -> yhdessä tekeminen

Perusteet II, 9 – 10-vuotiaat
vuosi 3: Kotoa maailmalle, vuorovaikutus
vuosi 4: Ympäristö, kuva ja sana

Perusteet III, 11 – 12-vuotiaat
vuosi 5: Omakuva, havainnollisuus
vuosi 6: Arjen esineet ja kuvat

Yht. 6 vuotta x a 56 h / vuosi = 336 h.


Kuvataiteen työpajaopinnot 13 – 18-vuotiaat

- opetusta 120 min. /viikko

Työpaja I, 13 – 14-vuotiaat
vuosi 7:
 Kuvallinen media
vuosi 8: Taiteidenvälisyys

Työpaja II, 15 – 16-vuotiaat
vuosi 9:
Itsenäinen työskentely
vuosi 10: Oman taiteellisen ilmaisun esille tuominen

Yht. 4 vuotta x a 84 h / vuosi = 336 h.
Oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan työpajassa 18-vuotiaaksi asti.

Lisätiedot