Olet täällä

Koe Vaasa

Kuvataide

Kuvataide kehittää lapsen ilmaisua kuvan ja muodon kautta. Opetuksessa kannustetaan itsenäiseen ja luovaan ajatteluun erilaisin tekniikoin ja työtavoin. Opetukseen sisältyy maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista työskentelyä ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Ryhmissä tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin. Opetusta järjestetään 4 – 18-vuotiaille. 4-7-vuotiaille järjestetään kuvataide-käsityömix, jonka jälkeen lapsi kahdeksanvuotiaana voi valita kuvataiteen tai käsityön painotuksen (tai käydä molemmissa).
TaiKon - Kuvataide/Bildkonst

Kuvataideopetusta järjestetään iltaisin TaiKonilla (Kasarmi 11:ssä). Kuvataidetta opetetaan lukuvuotena 2018-2019 myös iltapäiväaikaan  1 – 2-luokkalaisille Länsimetsän ja Vikingan kouluissa.  

KUVATAIDE 2018-2019

Lisää tietoa kurssista ja ilmoittautuminen linkistä kurssin yhteydessä 1.5.2018 alkaen. Lopulliset ryhmäjaot ja lukujärjestykset ilmoitetaan ilmoittautuneille viimeistään elokuun alkupuolella sähköpostitse. Ruotsinkielisen opetuksen viikko-ohjelma ruotsinkielisillä sivuilla.

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX varhaisikä A

2013-2014 syntyneet

72 €/lukukausi
ke klo 16.30-17.15, 22.8.-5.12.2018 / 9.1.-24.4.2019
opettaja: Alli Alho
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8321


KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1A
2011-2012 syntyneet

77 €/lukukausi
ma klo 16.30-17.30, 20.8.-10.12.2018 / 7.1.-6.5.2019
opettaja: Alli Alho
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8855

 

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1B
2011-2012 syntyneet

77 €/lukukausi
ke klo 17.30-18.30, 22.8.-12.12.2018 / 9.1.-8.5.2019
opettaja: Alli Alho

 

KUVATAIDE-KÄSITYÖMIX 1D
2011-2012 syntyneet, kaksikielinen ryhmä

77 €/lukukausi
ke klo 17.30-18.30, 22.8.-12.12.2018 / 9.1.-8.5.2019
opettaja: Heidi Lindeman
 

KUVATAIDE Länsimetsä - iltapäiväopetus
2010-2011 syntyneet

90 €/lukukausi
ti klo 14.00-15.30, 28.8.-27.11.2018 / 15.1.-16.5.2019
opettaja: Alli Alho
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=13872

 

KUVATAIDE 2-3 > UUSI RYHMÄ KEVÄÄLLÄ 2019

2006-2010 syntyneet

97 €/lukukausi
ti klo 16.30-18.00, 15.1.-7.5.2019
opettaja: Alli Alho
http://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=14519

KUVATAIDE 2A

2009-2010 syntyneet

97 €/lukukausi
ti klo 16.30-18.00, 21.8.-11.12.2018 / 8.1.-30.4.2019
opettaja: Marita Perttula
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=13853

KUVATAIDE 2B

2009-2010 SYNTYNEET

97 €/lukukausi
to klo 17.00-18.30, 23.8.-13.12.2018 / 10.1.-9.5.2019
opettaja: Marita Perttula
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=13854

 

KUVATAIDE 3A
2006-2008 syntyneet

97 €/lukukausi
ke klo 18.30-20.00, 22.8.-12.12.2018 / 9.1.-8.5.2019
opettaja: Alli Alho
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8384

KUVATAIDE 3B
2006-2008 syntyneet

97 €/lukukausi
to klo 18.15-19.45, 23.8.-13.12.2018 / 10.1.-9.5.2019
opettaja: Alli Alho
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8384

KUVATAIDE 4A
2004-2005 syntyneet

101 €/lukukausi
ma klo 18.00-20.00, 20.8.-10.12.2018 / 7.1.-6.5.2019
opettaja: Alli Alho
www.opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=8384

KUVATAITEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

2000-2003 syntyneet

115 €/lukukausi
ti klo 18.15-20.45, 21.8.-11.12.2018 / 8.1.-30.4.2019
opettaja: Marita Perttula
https://opistopalvelut.fi/vaasa/course.php?l=fi&t=13864

 


OPETUKSEN LAAJUUS

Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa 2018. Näin ollen ryhmäjaot ovat hieman muuttuneet ajatellet tulevaa lukuvuotta. Myös ryhmien nimet ja ikäjakauma on muuttunut lukuvuodelle 2018-2019. Päivitämme sivujamme kun uusien opetussuunnitelmien osalta kesällä 2018.
 
Kuvataidetta voi opiskella yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetus koostuu kolmesta opintojaksosta; varhaisiän opinnot 5 – 6-vuotiaille, kuvataiteen perusteet 7 – 12-vuotiaille ja kuvataiteen työpajaopinnot 13 – 16-vuotiaille. Oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan työpajassa 18-vuotiaaksi asti.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän koko opintosuunnitelman voit ladata tästä:

 


Varhaisiän opinnot 5 – 6-vuotiaat

- opetusta 45 min. /viikko.

Oppilas harjoittelee maalaamista, piirtämistä, kolmiulotteista rakentelua ja muita kuvataiteen ilmaisutapoja. Opetuksessa tarkastellaan ja tutkitaan lähiympäristöä ja tutustutaan erilaisiin materiaaleihin esim. savi-, kipsi- ja luonnonmateriaalit.


Kuvataiteen perusteet 7 – 12-vuotiaat

- opetusta 90 min. / viikko

Perusteet I, 7 – 8-vuotiaat
vuosi 1: Kokemuksellisuus ja aistimaailma
vuosi 2: Minä ja muut -> yhdessä tekeminen

Perusteet II, 9 – 10-vuotiaat
vuosi 3: Kotoa maailmalle, vuorovaikutus
vuosi 4: Ympäristö, kuva ja sana

Perusteet III, 11 – 12-vuotiaat
vuosi 5: Omakuva, havainnollisuus
vuosi 6: Arjen esineet ja kuvat

Yht. 6 vuotta x a 56 h / vuosi = 336 h.


Kuvataiteen työpajaopinnot 13 – 18-vuotiaat

- opetusta 120 min. /viikko

Työpaja I, 13 – 14-vuotiaat
vuosi 7:
 Kuvallinen media
vuosi 8: Taiteidenvälisyys

Työpaja II, 15 – 16-vuotiaat
vuosi 9:
Itsenäinen työskentely
vuosi 10: Oman taiteellisen ilmaisun esille tuominen

Yht. 4 vuotta x a 84 h / vuosi = 336 h.
Oppilas voi halutessaan jatkaa opintojaan työpajassa 18-vuotiaaksi asti.

Lisätiedot