Olet täällä

Tietoa kaupungista

Laihian ja Vaasan aluejaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on (Laihian ja Vaasan) aluejaosto, joka 1) seuraa sosiaali- ja terveystoimen kehitystä, hankkii asiakaspalautetta ja tekee aloitteita ja esityksiä alueensa palveluiden kehittämiseksi ja toiminnan järjestämiseksi 2) hyväksyy lautakunnan käsittelyyn menevä esitys Laihian tulosalueen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi 3) päättää talousarvionsa puitteissa taloudellisia seurauksia aiheuttavista itoumuksista ja sopimuksista sekä tehtäväalueen avustuksista 4) päättää talousarvion puitteissa tulosalueen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta, minkä päätösvallan se voi delegoida 5) huolehtii Laihian kunnan yksilöjaoston tehtävistä 6) suorittaa muut lautakunnan antamat tehtävät.

kokouspäivät  2019:
6.2.
3.4.
5.6.
18.9.
23.10.
11.12.

kokoukset pidetään:
keskiviikkoisin klo 17 Laihian terveysaseman kokoushuoneessa Vallinmäentie 43, 66400 Laihia
Tarvittaessa voidaan aluejaoston kokouksia pitää myös muina, erikseen sovittavina ajankohtina.

kokouspöytäkirjat ovat nähtävillä:
kokousta seuraavana maanantaina kaupungin verkkosivuilla

lisätietoja: Tellervo Eerio

sivuun liittyvät pöytäkirjat:
Laihian ja Vaasan aluejaosto 12.12.2018 27 kokoukset vuonna 2019
Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.12.2018 122 liite kokousajat 2019

sivuun liittyvät linkit:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan Laihian ja Vaasan aluejaoston jäsenet
Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta

muuta:
Rakennus- ja ympäristölautakunta = RYLA
Sosiaali- ja terveyslautakunta = SOTELA