Olet täällä

Tietoa kaupungista

Sosiaali- ja terveyslautakunnan Laihian ja Vaasan aluejaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on (Laihian ja Vaasan) aluejaosto, joka 1) seuraa sosiaali- ja terveystoimen kehitystä, hankkii asiakaspalautetta ja tekee aloitteita ja esityksiä alueensa palveluiden kehittämiseksi ja toiminnan järjestämiseksi 2) hyväksyy lautakunnan käsittelyyn menevä esitys Laihian tulosalueen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi sekä tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi 3) päättää talousarvionsa puitteissa taloudellisia seurauksia aiheuttavista itoumuksista ja sopimuksista sekä tehtäväalueen avustuksista 4) päättää talousarvion puitteissa tulosalueen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta, minkä päätösvallan se voi delegoida 5) huolehtii Laihian kunnan yksilöjaoston tehtävistä 6) suorittaa muut lautakunnan antamat tehtävät.
jäsenet
esityslistat
pöytäkirjat
viranhaltijapäätökset
kokouspäivät  2017 Laihian ja Vaasan aluejaosto 20.9.2017 § 16
8.2.
5.4.
7.6.
20.9.
18.10.
20.12.

Laihian ja Vaasan aluejaosto kokoontuu
aika: keskiviikko klo 17
paikka: Laihian terveysasema kokoushuone, Vallinmäentie 43, 66400 Laihia

Aluejaoston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä:
aika: kokousta seuraavana maanantaina
paikka: kaupungin verkkosivuilla
lisätietoja: Tellervo Eerio

Rakennus- ja ympäristölautakunta (RYLA)
Sosiaali- ja terveyslautakunta (SOTELA)