Olet täällä

Liikuntakerhot

Koe Vaasa

Liikuntakerhoja järjestetään Vaasan suomenkielisillä alakouluilla iltapäivisin ja ne ovat suunnattuja 1-6 -luokkalaisilla lapsille.

Action liikuntakerhot – lukuvuosi 2017-2018

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

 

 

 

 

 

         
         

Liikuntakerhon ohjelmat:

Action-liikuntakerhoissa on ikäryhmäkohtaiset ohjelmat, joissa on huomioitu ikäryhmän fyysiset kehitysvaiheet ja mieltymykset. Ohjelmien suunnittelussa on painotettu sekä valtakunnallisessa koululaiskyselyssä että Action-toiminnan omassa kerhokyselyssä esille tulleita koululaisten toiveita. 

Kerhotoiminnan tavoitteet:

  • Lisätä lapsen ja nuoren kokonaisliikuntamäärää
  • Järjestää monipuolista lapsen kasvua tukevaa toimintaa, kehittämällä yleistä motoriikkaa ja sosiaalisia taitoja mm. ryhmässä toimimiseen
  • Tarjota lapselle turvallinen ja viihtyisä liikuntaelämys, täynnä liikunnan riemua ja onnistumisen kokemuksia
  • Motivoida lasta innostumaan liikunnasta ja madaltaa kynnystä omaehtoiseen liikkumiseen

Kerhotoiminnan toimintaperiaatteet:

  • Pyrimme ottamaan kerhoon kaikki halukkaat osallistujat mukaan, suoritamme kuitenkin tarvittaessa karsintaa liikunta- ja harrastus-aktiivisuuden mukaisesti
  • Liikuntakerhossa liikutaan monipuolisesti eri toimintaympäristöissä. Ohjelmassa leikitään, pelaillaan, retkeillään ja tutustutaan soveltaen erilaisiin lajeihin
  • Toiminta on osallistujalle maksutonta
  • Liikuntakerhossa liikutaan kerho-ohjelman mukaisesti ja noudatetaan kerhosääntöjä
  • Lisäinfoa kerhotoiminnasta saat kerho-ohjaajalta tai liikuntakoordinaattorilta

Ilmoittautumista koskevia ohjeita

Kerhoon pitää ilmiottautua etukäteen. Kerhotoiminta on vapaaehtoista, mutta osallistujan tulee sitoutua olemaan aktiivisesti mukana. Mikäli osallistuja ei halua enää jatkaa kerhossa, tulee siitä välittömästi ilmoittaa kerhon ohjaajalle tai sähköpostilla osoitteeseen action@vaasa.fi.

Vakuutusinfo

Vaasan kaupungilla on vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus, joka kattaa Action-lajikouluissa sattuneiden tapaturmien välittömät hoitokustannukset 5.000 euroon saakka. Vakuutus koskee julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa annettua välitöntä hoitoa. Halutessaan huoltajat voivat ottaa lisäksi oman tapaturma- ja/tai omaisuusvakuutuksen.