Olet täällä

Koe Vaasa

HARRASTETOIMINTA

Harrastetoimintaan sisältyy seurojen kanssa iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävät lajikokeilut ja lajikoulut, Liikkuva koulun kautta toteutettava -harrastetoiminta sekä iltapäivän Lasten Liike harrastekerhot.

Harrastetoiminnan keskeisenä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuutta tutustua erilaisiin harrastuksiin. Toiminnalla pyritään ensisijaisesti tavoittamaan niitä lapsia ja nuoria, jotka ovat jääneet paitsi harrastusmahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista. Toiminnan järjestämisessä painotetaan Vaasan kaupungin alaisten toimijoiden välistä yhteistyötä sekä vahvistetaan harrastustoimintaa järjestävien kolmannen sektorin seurojen ja koulun välistä yhteistoimintaa. Toiminnan suunnittelussa korostetaan lasten ja nuorten osallisuutta, ottamalla huomioon lasten ja nuorten toiveet.

Lajikokeilut

Lajikokeiluissa osallistuja pääsee maksutta tutustumaan lajiin ja oppii lajin perusteita, samalla huoltajat pääsevät tutustumaan liikunta- tai urheiluseuran toimintaan. Maksuton lajikokeilu pitää sisällään kolmesta viiteen harjoituskertaa. Kokeilun jälkeen osallistuja voi jatkaa harrastamista seurassa. Lue lisää lajikokeiluista 

Lajikoulut

Lajikoulut ovat alkeiskursseja, joita järjestetään yhdessä urheiluseuran kanssa. Lajikouluissa lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia lajeja ja samalla lasten vanhemmat pääsevät tutustumaan urheiluseuran toimintaan. Lue lisää lajikouluista

Lasten Liike -harrastekerhot

Lasten Liike -iltapäivien ideana on tarjota jokaiselle lapselle liikunnallinen harrastus koulupäivän yhteyteen. Harrastekerhot ovat luonteeltaan monialaisia harrastekerhoja, joissa yhdistyvät liikunta ja kulttuuri. Lue lisää Lasten Liike iltapäivät -hankkeesta

Liikkuva koulu -harrastetoiminta

Liikkuva koulu -harrastetoimintaa järjestetään koulupäivän aikana ja iltapäivisin koulun ulkopuolisten tahojen toimesta. Lue lisää Liikkuva koulu -toiminnasta