Olet täällä

Koe Vaasa

HARRASTETOIMINTA

Harrastetoimintaan sisältyy koulupäivän sisällä järjestettävä harrastustoiminta, iltapäivisin järjestettävät harrastekerhot sekä iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävät lajikokeilut ja lajikoulut.

Harrastetoiminnan keskeisenä tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuutta tutustua erilaisiin harrastuksiin. Toiminnalla pyritään ensisijaisesti tavoittamaan niitä lapsia ja nuoria, jotka ovat jääneet paitsi harrastusmahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista. Toiminnan järjestämisessä painotetaan Vaasan kaupungin alaisten toimijoiden välistä yhteistyötä sekä vahvistetaan harrastustoimintaa järjestävien kolmannen sektorin seurojen ja koulun välistä yhteistoimintaa. Toiminnan suunnittelussa korostetaan lasten ja nuorten osallisuutta, ottamalla huomioon lasten ja nuorten toiveet.

Lajikokeilut

Lajikokeiluissa osallistuja pääsee maksutta tutustumaan lajiin ja oppii lajin perusteita, samalla huoltajat pääsevät tutustumaan liikunta- tai urheiluseuran toimintaan. Maksuton lajikokeilu pitää sisällään kolmesta viiteen harjoituskertaa. Kokeilun jälkeen osallistuja voi jatkaa harrastamista seurassa. Lue lisää lajikokeiluista 

Lajikoulut

Lajikoulut ovat alkeiskursseja, joita järjestetään yhdessä urheiluseuran kanssa. Lajikouluissa lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan erilaisia lajeja ja samalla lasten vanhemmat pääsevät tutustumaan urheiluseuran toimintaan. Lajikouluun osallistuminen maksaa 37,20€/laji (sis. alv 24%) ja se pitää sisällään yhteensä 10-15 harjoituskertaa. Lue lisää lajikouluista

Lasten Liike -harrastekerhot

Lasten Liike -iltapäivien ideana on tarjota jokaiselle lapselle liikunnallinen harrastus koulupäivän yhteyteen. Vaasassa toiminta käynnistyy lukuvuonna 2017-2018 kymmenellä eri koululla. Harrastekerhot ovat luonteeltaan monialaisia harrastekerhoja, joissa yhdistyvät liikunta ja kulttuuri. Lue lisää Lasten Liike -harrastekerhoista

Harrastustoimintaa Liikkuva koulu -toiminnan kautta

Liikkuva koulu -toiminnassa järjestetään harrastustoimintaa koulupäivän aikana ja iltapäivisin koulun ulkopuolisten tahojen toimesta. Lue lisää Liikkuvan koulun harrastustoiminnasta