Olet täällä

Koe Vaasa

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

Toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä terveyttä lisäämällä 1-9lk lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Lisäksi tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla sekä vähentää eriarvoisuutta liikunnassa. Tavoitteet pyritään saavuttamaan järjestämällä lasten ja nuorten vapaa-ajalle kohdistuvaa kerho- ja harrastustoimintaa yhteistyössä liikunta- ja urheiluseurojen, yhdistysten ja liikuntapalveluja tuottavien yritysten kanssa.

Toimintaa toteutetaan osana lasten ja nuorten liikunnan valtakunnallisia kehittämishankkeita, joita ovat Liikkuva koulu –hanke, Lasten Liike iltapäivät –hanke sekä Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan hanke. Toiminnalla pyritään myös vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tarjoamaan monipuolisia ja viihtyisiä liikuntaelämyksiä.

Action-toiminta

Action-toiminnan kautta järjestetään peruskouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattua liikuntatoimintaa. Toimintamuotoja ovat 1-6lk lapsille suunnatut liikuntakerhot ja loma-ajan liikuntaleirit. Toimenpiteitä toteutetaan osana Liikkuva koulu -hanketta. Lue lisää Action-toiminnasta

Harrastustoiminta

Harrastustoimintaan sisältyy arki-iltaisin ja viikonloppuisin järjestettäviä lajikouluja, joita järjestetään yhdessä liikunta- ja urheiluseurojen kanssa. Toimintaan osallistuminen on pääsääntöisesti maksutonta. Lue lisää harrastustoiminnasta

 

Lasten Liike -kerhot

Lasten kerhot ovat 3-6-luokkalaisille lapsille ja nuorille suunnattuja liikunta- ja harrastuspainotteisia kerhoja, joita järjestetään iltapäivisin Vaasan suomen- ja ruotsinkielisillä kouluilla. Toimintaan osallistuminen on maksutonta. Lue lisää Lasten Liike -kerhoista

Perheliikunta

Perheliikuntaa järjestetään viikonloppuisin maksuttomilla ja kaikille avoimilla perheliikuntavuoroilla, joita ovat urheiluhallissa järjestettävä Hoppis-perheliikuntavuoro, sekä jäähallilla yhteistyössä jääurheiluseurojen kanssa järjestettävät perheluistelutapahtumat. Lue lisää perheliikunnasta 

 

Liikkuva koulu -toiminta

Liikkuvan koulun perusideana on toteuttaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuvissa kouluissa lisätään liikuntaa eri tavoin koulupäivään ja sen yhteyteen. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Lue lisää Liikkuva koulu -toiminnasta

Valmennustoiminta 7-9lk

Vaasanseudun urheiluakatemian (Vsua) toimintamuodot yhdistää opiskelu ja urheilu yläkoulussa ovat yläkouluvalmennus 8-9lk, urheiluyläkoulu 7-9lk ja yläkoululeiritysmalli. Lue lisää valmennustoiminnasta