Olet täällä

Koe Vaasa

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

Lasten ja nuorten liikunnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä hyvinvointia aktivoimalla lapsia ja nuoria liikkumaan sekä järjestämällä mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Lisäksi tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla sekä vähentää eriarvoisuutta liikunnassa. Tavoitteet pyritään saavuttamaan järjestämällä lasten ja nuorten vapaa-ajalle kohdistuvaa harrasteliikuntaa yhteistyössä liikunta- ja urheiluseurojen, yhdistysten ja liikuntapalveluja tuottavien yritysten kanssa. Toimintaa toteutetaan osana lasten ja nuorten liikunnan valtakunnallisia kehittämishankkeita, joita ovat Liikkuva koulu –hanke, Lasten Liike iltapäivät –hanke sekä Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan hanke. Toiminnalla pyrimme myös vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tarjoamaan turvallisia ja viihtyisiä liikuntaelämyksiä.

Action-toiminta

Action-toiminnan kautta järjestetään monipuolisesti lapsille ja nuorille suunnattua liikuntatoimintaa. Toimintaan sisältyy peruskouluikäisille lapsille ja nuorille suunnattuja liikuntakerhoja sekä loma-ajan liikuntaleirejä. Lisäksi toimenpiteitä toteutetaan osana Vaasan Liikkuva koulu -toimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden määrää sekä liikunnallistaa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Lue lisää Action-toiminnasta

Harrastetoiminta

Harrastetoimintaan sisältyy iltapäivisin järjestettävät harrastekerhot sekä iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävät lajikokeilut ja lajikoulut. Toiminnan tavoitteena on edistää lasten ja nuorten osallistumista harrastetoimintaan. Toimintaa järjestetään osana Vaasan Liikkuva koulu -toimintaa sekä Lasten Liike -liikunnallinen iltapäivä hanketta. Lue lisää harrastetoiminnasta

 

Perheliikunta

Perheliikuntaa järjestetään viikonloppuisin maksuttomilla ja kaikille avoimilla perheliikuntavuoroilla, joita ovat urheiluhallissa järjestettävä Hoppis-perheliikuntavuoro, sekä jäähallilla yhteistyössä jääurheiluseurojen kanssa järjestettävät perheluistelutapahtumat. Lue lisää perheliikunnasta 

 

Liikkuva koulu -toiminta

Liikkuvan koulun perusideana on toteuttaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä. Liikkuvissa kouluissa lisätään liikuntaa eri tavoin koulupäivään ja sen yhteyteen. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Lue lisää Liikkuva koulu -toiminnasta

Lasten Liike iltapäivät -hanke

Vaasan Lasten Liike -toiminnan tavoitteena on tarjota koululaisten iltapäiviin monipuolista matalan kynnyksen kerho- tai harrastustoimintaa, jossa yhdistyvät liikunta ja kulttuuri. Lue lisää Lasten Liike iltapäivät -hankkeesta

Urheiluakatemia 7-9lk

Vaasanseudun urheiluakatemian (Vsua) toimintamuodot yhdistää opiskelu ja urheilu yläkoulussa ovat lajivalmennus, urheiluyläkoulu ja yläkoululeiritysmalli. Lue lisää valmennustoiminnasta