Olet täällä

Koe Vaasa

Harrastetoimintaa ja muu yhteistyö

Koulupäivän aikana ja iltapäivisin järjestetään eri Vaasan kaupungin toimijoiden kautta liikunta- ja kulttuuripainotteista toimintaa sekä urheiluseurojen ja liikuntapalveluja tuottavien yritysten kautta harrastustoimintaa

ACTION-TOIMINTAA

Koulujen oman toiminnan lisäksi Vaasan mallissa liikunnanohjaajat kiertävät kouluilla ohjaamassa liikuntaa koulupäivän aikana. Toiminnan ideana on kehittää monipuolisesti koululaisille suunnattua liikuntatoimintaa koulupäivän aikana ja sen yhteydessä. Toiminta pitää sisällään ohjattua välituntiliikuntaa, liikunnallisia tempauksia, taukoliikunta-demoja ja tukiopetustoimintaa. Lisäksi kouluissa järjestetään ennen koulupäivän alkua tai heti koulupäivän päätyttyä matalan kynnyksen kerhotoimintaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuville lapsille. Toimintaa järjestetään syyslukukaudella viikoilla 35-49.

Tiedustelut:
Liikuntapalvelut, Aaku Laitinen, aaku.laitinen(a)vaasa.fi, puh. 040-6402569

 

SIRKUSTA, TANSSIA JA AKROBATIAA

Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden, Taiteen perusopetuksen ja Tanssikoulu Kipinän välisellä yhteistyöllä järjestetään sirkus-temppuilua, tanssia ja akrobatiaa koulupäivän aikana liikuntatunneilla ja välitunneilla. Toiminta on kouluille maksutonta.

Tiedustelut:
TaiKon (sirkus, tanssi ja akrobatia), Ari Sundberg, ari.sundberg(a)edu.vaasa.fi, puh. 0400-256961
Tanssikoulu Kipinä (tanssi), Tanssikoulu Kipinä, info(a)tanssikipina.fi, puh. 050-4441034

 

KUNTOSALIRYHMIÄ JA LIIKUNTAAN OHJAUSTA

Yläkoululaisille nuorille tarjotaan kuntosalitoimintaa kuntokeskus Wasa Movella. Toimintaan ohjataan terveydenhoitajien ja liikunnanopettajien toimesta. Tytöille ja pojille on omat ryhmät, jotka ovat kaksikielisiä. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa koulun jälkeen, jolloin ne ovat koulun kerhotoimintaa ja kuuluvat kouluvakuutuksen piiriin.

Tiedustelut:
Kouluterveydenhuolto, Sirpa Manninen, sirpa.manninen(a)vaasa.fi, puh. 040-5591569
Terveyden edistämisyksikkö, Minna Backman, minna.backman(a)vaasa.fi, puh. 040-3528532

 

RYHDILLÄ RUUTUILEMAAN-ERGONOMIALUENTO

Alakoulujen viidesluokkalaisille tarjotaan hyvää tietoa ja harjoituksia ryhtivirheiden ennaltaehkäisemiseksi. Tunteja tulevat pitämään terveystoimen fysioterapeutit yhdessä liikunnanohjaajien kanssa.

Tiedustelut:
Kouluterveydenhuolto, Sirpa Manninen, sirpa.manninen(a)vaasa.fi, puh. 040-5591569

 

ARKKITEHTUURIN KAUTTA LIIKETTÄ

Kulttuurikeskus järjestää Taikonin kanssa koululle mahdollisuuden osallistaa 5-7 -luokkalaiset arkkitehtuurin ja tanssin kautta koulupihan muotoiluun (tilallinen ja fyysinen lähestymistapa). Tanssin kautta lähdetään etsimään lapsille luontaista liikkumareittiä ja oppilaat yhdessä arkkitehdin ja tanssijan kanssa lähtevät suunnittelemaan sekä toteuttamaan kohteita koulupihalle, jotka voisivat olla hyödyksi koko koulun lapsille.

Tavoitteena on tehdä koulupihasta osallistava ja viihtyisämpi uuden konseptin kautta. Työskentelyä voi integroida monen oppiaineen kanssa esim. liikunnan, matematiikan, kuvataiteen, joka helpottaa toivottavasti myös aikataulujen sovittamista. Opetus toteutetaan työpajatyyppisesti mahdollisuuksien mukaan muutamia oppitunteja kerrallaan.

Valittujen koulujen kanssa räätälöidään aikataulut koululle sopiviksi. Projekti on ilmaista kouluille ja se toteutetaan ainoastaan kahdessa koulussa.

Tiedustelut:
Kulttuurikeskus, Leena Nyqvist, leena.nyqvist(a)vaasa.fi, puh. 0400-668197

 

LUISTELUA JA LÄTKÄÄ

Vaasan Sportin Juniorit järjestää Vaasan Luistinkerhon kanssa jäällä tapahtuvaa iltapäivätoimintaa Vaasan jäähallilla joka torstai. Toiminta on kohdennettu 1-2 -luokkalaisille pojille ja tytöille. Pakollisina varusteina tulee lapsella olla luistimet ja kypärä. Vaasan Sportin Juniorit ja VLK järjestää jäähallille bussikuljetuksen toimintaan osallistuvilta kouluilta. Parillisina viikkoina kuljetus lähtee Gerbystä klo 13:30 (alustava reitti riippuen ilmoituksista: Länsimetsän koulu, Gerby skola - Isolahden koulu - Vikinga skola - Onkilahden koulu - Keskuskoulu). Parittomina viikkoina kuljetus lähtee Vanhan Vaasan ala-asteelta klo 13:30 (alustava reitti riippuen ilmoituksista: Vanhan Vaasan ala-aste/Haga skola - Nummen koulu – Huutoniemen koulu). Jäätoiminta alkaa klo 14:30 ja päättyy klo 15:30. Lapset tulee noutaa jäähallilta klo 16:00 mennessä. Lapset ovat kuntalaisvakuutuksen piirissä, ellei osallistujalla ole omaa tai lajiliiton vakuutusta voimassa. Toiminta alkaa viikolla 40.

Toimintaan osallistuminen vaatii etukäteisilmoittautumisen. Ilmoittautuminen toimintaan käynnistyy 4.9.
Ilmoittautumislinkki: www.vaasa.fi/lomakkeet/latkaa-ja-luistelua-ilmoittautuminen

Tiedustelut:
Junior Sport ry, Joni Finne, joni.finne(a)juniorsport.fi 
Vaasan Luistinkerho ry, Nora Ingman, nora.ingman(a)vaasanluistinkerho.fi
puh. 044-5740444, puh. 050-0631065

 

GOLFFIA

Vaasan Golf järjestää opastusta golffin perusteisiin koulupäivän aikana. Toimintaa järjestetään koulun pihalla, liikuntasalissa tai Vaasan golfkentällä, jossa harjoittelua voidaan toteuttaa siihen tarkoitetussa ympäristössä. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien rajoissa Vaasan golf järjestää myös kuljetuksen kentälle. Ohjauksesta vastaa Vaasan golffin kaksikieliset ohjaajat ja valmentajat. 

Tiedustelut: Jonathan Nylén, jonathan(a)jngolf.fi, puh. 050-5686895
Linkkejä: http://www.draiviakouluun.net/

 

VEPSUVÄLKÄT

VPS Juniorit järjestää liikunnallisia välitunteja, ”Vepsuvälkkiä”. Toiminta järjestetään pitkillä välitunneilla ja se toimii non-stop-periaatteella, eli mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa. Näin siihen pääsevät osallistumaan kaikki halukkaat ruokailuajasta riippumatta. Välitunnit sisältävät erilaisia leikkejä ja pieniä kilpailuja, joilla saadaan lapset liikkumaan. Toimintaa järjestetään samoilla kouluilla, joilla meillä on iltapäivätoimintaa: Isolahti, Onkilahti, Huutoniemi, Hietalahti, Länsimetsä ja Keskuskoulu. Toimintaa on mahdollista järjestää ajalla syys-joulukuu sekä helmi-toukokuu ja se järjestetään koulun piha-alueella tai kentällä.

Tiedustelut:
Vaasan Palloseuran Juniorit ry, Raisa Haq, raisa(a)vpsjuniorit.fi, puh. 050-3415605.

 

Lisätietoja:
Jaakko Saarinen
puh. 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi