Olet täällä

Koe Vaasa

Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on oppilaiden osallisuus, oppiminen ja lisätä liikettä – vähentää istumista.

Liikkuva koulu -toiminnan tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Toteutuksessa keskeistä on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla ja muutetaan toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan. Koulut saavat tukea alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta. Liikkuvan koulun rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. 

Vaasan Liikkuva koulu -toiminta:

Kaikki Vaasan perusopetuksen koulut ovat rekisteröityneet liikkuviksi kouluiksi ja osallistuvat toiminnan järjestämiseen omalla tavallaan. Liikkeelle lähdössä on huomioitu koulujen omat tarpeet oppilaita ja henkilökuntaa kuunnellen. Tavoitteena on edetä pienin askelin ja näin varmistetaan myös onnistumisen elämykset ja kokeilujen vakiintuminen käytänteiksi.

Liikkuva koulu -toiminnan keskeiset menestystekijät:

  • Toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen käyttöönotto
  • Oppilaiden osallisuuden lisääminen
  • Opettajien osaamisen lisääminen
  • Rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
  • Välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen
  • Koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
  • Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
  • Laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö

Liikkuva koulu -koordinaattorit:

Sanna Laulaja / Suomenkieliset koulut
puh. 040-5488485, sanna.laulaja(a)edu.vaasa.fi

Magnus Erikson / Ruotsinkieliset koulut
puh. 050-5997676, magnus.erikson(a)edu.vaasa.fi

Jaakko Saarinen / Vaasan kaupungin liikuntapalvelut
puh. 0400-983993, jaakko.saarinen(a)vaasa.fi