Olet täällä

Liikkuva koulu

Koe Vaasa

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on oppilaiden osallisuus, oppiminen ja lisätä liikettä – vähentää istumista.

Liikkuva koulu -toiminnan tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan. Toteutuksessa keskeistän on oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen sekä liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla ja muutetaan toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Keskeisenä toimintatapana on hyvien käytäntöjen levittäminen ja hyödyntäminen.

Vaasan Liikkuva koulu -toiminta

Kaikki Vaasan perusopetuksen koulut osallistuvat Liikkuva koulu -toiminnan järjestämiseen omalla tavallaan. Liikkeelle lähdössä on huomioitu koulujen omat tarpeet oppilaita ja henkilökuntaa kuunnellen. Tavoitteena on edetä pienin askelin ja näin varmistetaan myös onnistumisen elämykset ja kokeilujen vakiintuminen käytänteiksi.

Liikkuva koulu -toiminnan keskeiset toimenpiteet

  • Opettajien osaamisen lisääminen
  • Toiminnallisten opetusmentelmien käyttöönotto
  • Oppilaiden osallisuuden lisääminen
  • Rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
  • Välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen
  • Koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
  • Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
  • Laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö

Liikkuva koulu -koordinaattorit:

Sanna Laulaja / Suomenkieliset koulut
puh. 040-5488485, sanna.laulaja@edu.vaasa.fi

Magnus Erikson / Ruotsinkieliset koulut
puh. 050-5997676, magnus.erikson@edu.vaasa.fi

Jaakko Sarinen / Vaasan Liikkuva koulu -verkosto & Action-toiminta
puh. 0400-983993, jaakko.saarinen@vaasa.fi