Olet täällä

Koe Vaasa

Liikkuva koulu -toiminta

Liikkuva koulu -toiminnassa lisätään liikettä, oppilaiden osallisuutta ja oppimista koulupäivän sisälle, tavoitteena aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla ja muutetaan toimintakulttuuria aktiivisemmaksi. Pyrkimyksenä on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä. Koulut saavat tukea toiminnan toteuttamiseen alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta. Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista, ja sen rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Vaasan Liikkuva koulu -toiminta:

Kaikki Vaasan perusopetuksen koulut ovat rekisteröityneet liikkuviksi kouluiksi ja osallistuvat toiminnan järjestämiseen omalla tavallaan. Liikkeelle lähdössä on huomioitu koulujen omat tarpeet oppilaita ja henkilökuntaa kuunnellen. Tavoitteena on edetä pienin askelin ja näin varmistetaan myös onnistumisen elämykset ja kokeilujen vakiintuminen käytänteiksi. Koulun ulkopuolisten tahojen toimesta järjestetään liikunta- ja kulttuuripainotteista harrastustoimintaa.

Liikkuva koulu -toiminnan keskeiset menestystekijät:

  • Toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen käyttöönotto
  • Oppilaiden osallisuuden lisääminen
  • Opettajien osaamisen lisääminen
  • Rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
  • Välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen
  • Koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
  • Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
  • Laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö

 

Vaasan Liikkuva koulu -koordinaattorit:

Sanna Laulaja / Suomenkieliset koulut
puh. 040-5488485, sanna.laulaja@edu.vaasa.fi

Magnus Erikson / Ruotsinkieliset koulut
puh. 050-5997676, magnus.erikson@edu.vaasa.fi

Jaakko Saarinen / Vaasan kaupungin liikuntapalvelut
puh. 0400-983993, jaakko.saarinen@vaasa.fi