Olet täällä

Koe Vaasa

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut tuottaa monipuolisia liikunta- ja vapaa-aikapalveluita, luo edellytyksiä liikuntatoimintaa järjestävien tahojen toiminnalle sekä tarjoaa liikuntamahdollisuuksia ottaen erityisesti huomioon yhdistystoiminnan ulkopuolelle jäävät.

Liikuntapoliittinen ohjelma 2011-2020

 

Painopistealueitamme ovat:

  • Erityisryhmien liikunnan organisointi vastaamaan vammais- ja muun sovelletun liikunnan tarpeita.
  • Terveysliikuntatoiminnan järjestäminen aktivoimaan työikäistä väestöä.
  • Urheiluseurayhteistyö, valtakunnalliset ja alueelliset liikuntakampanjat.
  • Liikuntatila- ja kenttävarausten hallinnointi
  • Lasten- ja nuorten liikuntatoiminnan saatavuuden turvaaminen ja Liikkuva Koulu- toiminnan tehostaminen.
  • Uimahallin toimintojen kehittäminen ja markkinointi sekä uimaopetuksen järjestäminen
  • Myöntää harkinnanvaraista toiminta-avustusta liikuntaseuroille. Toiminta ohjeet löytyy palveluoppaasta.
  • Kerää tiedot menestyneistä urheilijoista. Tiedot urheilijoista lähetetään liikuntapalveluihin tällä lomakkeella

 

Tutustu toimintaamme, jotka löydät palveluoppaasta, ota yhteyttä ja lähde liikkumaan.

 

Yhteystiedot