Olet täällä

Koe Vaasa

OPISKELE KIELIÄ

LISÄTIETOA KIELTENOPISKELUSTA

Paranna kielitaitoasi ja kehitä vuorovaikutustaitoasi!
Vaasan Arbiksella voi opiskella:
- suomea, ruotsia
- englantia, ranskaa
- venäjää, saksaa
- espanjaa, italiaa
- hepreaa, arabiaa ja japania. 
Pyrimme laajaan ja laadukkaaseen valikoimaan. Kielikurssit ovat eritasoisia ja voi opiskella sekä päivällä että illalla, joko kerran viikossa tai intensiivisesti 2-4 kertaa viikossa. 
Muutamat kurssit toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka tarkoittaa sekä lähi- että etäopiskelua.

Vuoden uutuuksiin kuuluu japanin alkeiskurssi ja ranskaa lapsille.
Klassikko FinTandem suosittelemme kaikille niille, jotka haluavat harrastaa kielenoppimista vuorovaikutuksessa äidinkielisen puhujan kanssa.

Tarjoamme myös kielikursseja ulkomailla  yhteistyössä Internationella Skolorna i Stockholm kielikoulun kanssa.
Kohdemaa voi esim. olla Iso-Britannia, Ranska, Espanja, Italia, Saksa tai Venäjä.

Haluatko lisätietoa kielikurssitarjonnastamme? Ota yhteyttä suunnittelijaopettajaan Marika Boströmiin puh. (06) 325 3506, marika.bostrom@edu.vaasa.fi tai kieltenopettajaan Camilla Fant puh. (06) 325 3503, camilla.fant@edu.vaasa.fi.

KIELIKURSSIEN TAITOTASOT

(tavoitetaso opiskelun jälkeen)
Eurooppalainen viitekehys on Euroopan neuvoston kehittämä kielten oppimisen, opetuksen ja arvioinnin yleiseurooppalainen kehys, joka määrittelee ja kuvaa kielitaidon taitotasoja peruskäyttäjätasolta taitavan kielenkäyttäjän tasolle asteikolla A1-C2. Yleisen kielitutkinnon taitotasot määritellään asteikolla 1-6.

PERUSTASO - PERUSTASON KIELENKÄYTTÄJÄ
Taso 1/A1

Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja, joiden tavoitteena on yksinkertaisten, konkreettien tarpeiden tyydyttäminen.
Pystyy esittäytymään ja esittelemään muita.
Pystyy vastaamaan itseään koskeviin kysymyksiin ja kysymään vastaavia kysymyksiä muilta, esimerkiksi missä he asuvat, keitä he tuntevat ja mitä heillä on.
Pystyy käymään yksinkertaisia keskusteluja, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja selvästi ja on valmis auttamaan.

Taso 2/A2
Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ.
Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista.
Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään ja välittömiä tarpeitaan.


KESKITASO - ITSENÄINEN KIELENKÄYTTÄJÄ
Taso 3/B1

Ymmärtää pääkohdat selkeistä yleiskielisistä viesteistä, joita esiintyy usein esimerkiksi työssä, koulussa ja vapaa-aikana.
Selviytyy useimmista tilanteista esim. matkustaessaan kohdekielisillä alueilla.
Pystyy tuottamaan yksinkertaista, johdonmukaista tekstiä tutuista tai itseään kiinnostavista aiheista.
Pystyy kuvaamaan kokemuksia ja tapahtumia, unelmia, toiveita ja tavoitteita.
Pystyy perustelemaan ja selittämään lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia.

Taso 4/B2
Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä.
Viestiminen on niin sujuvaa ja spontaania, että hän pystyy säännölliseen vuorovaikutukseen syntyperäisten kanssa ilman että se vaatii kummaltakaan osapuolelta ponnisteluja.
Pystyy tuottamaan selkeää, yksityiskohtaista tekstiä hyvinkin erilaisista aiheista, esittämään mielipiteensä jostakin ajankohtaisesta asiasta ja selittämään eri vaihtoehtojen edut ja haitat.


YLIN TASO - TAITAVA KIELENKÄYTTÄJÄ
Taso 5/C1

Ymmärtää erityyppisiä vaativia, pitkähköjä tekstejä ja tunnistaa piilomerkityksiä.
Pystyy esittämään ajatuksiaan sujuvasti ja spontaanisti ilman havaittavia vaikeuksia ilmausten löytämisessä.
Käyttää kieltä joustavasti ja tehokkaasti sekä sosiaalisiin että myös opintoihin ja ammattiin liittyviin tarkoituksiin.
Pystyy tuottamaan monimutkaisia aiheita käsittelevää selkeää, hyvin rakentunutta ja yksityiskohtia sisältävää tekstiä.
Osaa jäsentää tekstiä ja edistää sen sidosteisuutta esimerkiksi käyttämällä sidesanoja.


Taso 6/C2
Ymmärtää yleensä vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä.
Osaa yhdistellä tietoja erilaisista puhutuista ja kirjoitetuista lähteistä ja rakentaa niissä esitetyistä perusteluista ja selostuksista sisällöllisesti yhtenäisen esityksen.
Pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan spontaanisti, erittäin sujuvasti ja täsmällisesti.
Pystyy erottamaan merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, Council of Europe, 2003, WSOY.

TESTAA KIELITAITOSI

Dialang on itsearviointiohjelma 14 eurooppalaisen kielen testaukseen.
Dialang on itsenäiselle kielenoppijalle suunnattu arviointijärjestelmä, joka antaa palautetta käyttäjän kielitaidosta 14 eurooppalaisessa kielessä: englanti, espanja, hollanti, iiri, islanti, italia, kreikka, norja, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi ja tanska.

Eurooppalaiset kielitaitotasot – Itsearviointitaulukko 

Kielten taitotaso- ja kurssikuvausten opas (ruotsiksi)

YLEISET KIELITUTKINNOT

Vasa Arbis järjestää tutkintoja perus- ja keskitasolla ruotsin, suomen, englannin, saksan, ranskan, venäjän, italian ja espanjan kielessä.
Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytetään vähintään keskitason kielitaitoa.  Perustason tutkintomaksu on 100 € ja keskitason 123 €.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset syksyn 2018 testeihin syyskuussa (3.-28.9.2018):
27.10. englanti
6.10. ja 10.11. suomi (6.10. Vamia, ilmoittautuminen heille 20.-31.8.2018)
17.11. ruotsi, espanja ja saksa.
Suomen kielen keskitason testi 26.1.2019 (ilmoittautumiset 3-14.12.2018)

Ilmoittautumiset kevään 2019 testeihin helmikuussa (1.-28.2.2019):
23.3. englanti, italia, venäjä
6.4. suomi
13.4. ruotsi, ranska
18.5. suomi (ilmoittautumiset 15.-30.4.2019), Vamia
Suomen kielen keskitason testi elokuussa 2019 (ilmoittautumiset kesäkuussa 2019)
Lisätietoa osoitteessa www.vaasa.fi/arbis > Arbis suomeksi > Yleinen kielitutkinto > Opetushallituksen kotisivu.
Lisätietoa myös kieltenopettaja Marika Boströmiltä, puh. (06) 325 3506, marika.bostrom(at)edu.vaasa.fi.

 


FINTANDEM

fintandem5f72dpi5fgray5fny5f09.jpg

www.fintandem.fi

Vaasan Arbis ja Mustasaaren aikuisopisto tarjoavat yhteistyössä kielenoppimista tandemmetodin avulla.
Harjoittele ruotsia, suomea tai jotakin muuta kieltä sitä äidinkielenään puhuvan keskustelukumppanin avulla.
Vastalahjana opetat omaa äidinkieltäsi parillesi.

Lähitapaamisia Vaasan Arbiksella to 20.9, 8.11 ja 17.1 kl. 17–18.30.
Lähitapaamisia Mustasaaren aikuisopistolla to 7.3 ja 9.5 kl. 17–18.30.
FinTandem-koordinaattorit: 
Marika Boström (Vasa Arbis) 
Anne Myrskog (Mustasaaren aikuisopisto).

Työntekijöille tarjoamme FinTandemin jatkokoulutuksena ja eri oppilaitosten opiskelijat voivat mahdollisesti hyväksilukea FinTandemin opintoihinsa.

Ilmoittaudu kurssille osoitteessa www.fintandem.fi, niin yritämme löytää sinulle sopivan keskustelukumppanin.
FinTandemiin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Kurssimaksu 25 € maksetaan kun sinulle on löytynyt pari.
Lisätietoa myös kieltenopettajalta Marika Boströmiltä, puh. (06) 325 3506, marika.bostrom@edu.vaasa.fi.
 

KIELIKURSSEJA ULKOMAILLA

Opiskelemalla kieltä maassa, jossa sitä puhutaan, opit nopeammin.
Mitä enemmän sinä ymmärrät maan kielestä ja kulttuurista, sitä enemmän on hyötyä vuorovaikutuksesta paikallisten ihmisten kanssa.
Vasa Arbis järjestää kielimatkoja yhteistyössä Internationella Skolorna i Stockholm kielikoulun kanssa.
Kielikurssit ulkomailla on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osallistuvat Vaasan Arbiksen kielikursseille.

Kohdemaa voi esim. olla Iso-Britannia, Ranska, Espanja, Italia, Saksa tai Venäjä.

englantia, Eastbourne tai Dublin
ranskaa, Aix-en-Provence
saksaa, Berliini
espanjaa, Barcelona tai Málaga
italiaa, Firenze
venäjää, Pietari

Kielikurssit ulkomailla ovat eritasoisia (perustasosta ylimpään tasoon) ja kestävät 1-2 viikkoa.
Kurssit alkavat ympäri vuoden ja usein jopa monta kertaa kuukaudessa.
Valitse itsellesi sopivan päivämäärän ja lähde matkalle! Majoittuminen isäntäperheeseen.

Ilmoittautuminen tehdään erillisellä lomakkeella Vaasan Arbikselle.
Lisätietoa ja tietoa hinnoista kieltenopettajalta Marika Boströmiltä, puh. (06) 325 3506, marika.bostrom(at)edu.vaasa.fi tai esitteestä ”Språkkurser utomlands”.

Internationella Skolorna on Folkuniversitetetiin sidottu säätiö ja kurssitoiminta sijoittuu Tukholman yliopistoon.

 

KIELTEN YKSILÖOPETUS

Vasa Arbis tarjoaa kielten yksilöopetusta henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua opiston normaaliin kurssitarjontaan, tai jotka tarvitsevat kertausta, tai joilla on halu päästä jollekin tietylle tasolle.
Sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia.

Opetuksen ajankohdasta ja paikasta sovitaan opettajan kanssa, mutta suositeltavaa on, että opetus pidetään opiston tiloissa lukuvuosittain elokuun-kesäkuun välisenä aikana. Esteen sattuessa sovitut tunnit tulee peruuttaa suoraan opettajalle 24 h ennen tunnin alkua. Muussa tapauksessa tunti katsotaan pidetyksi. Pitämättä jääneitä tunteja ei voi siirtää seuraavalle lukukaudelle.
Kurssimaksu sisältää kopiokustannukset.

Mahdolliset alennukset eivät koske yksilöllistä opetusta.

Kurssipaketti:
5 vai 10 oppitunnin paketti (60 €/60 min)
5 oppituntia 300 €
10 oppituntia 600 €

Tiedustelut ja ilmoittautumiset kielten suunnittelijaopettajalle Marika Boströmille
s-posti: marika.bostrom@edu.vaasa.fi

Seuraavat tiedot tarvitaan:

Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Kieli
Arvioitu kielitaitotaso
Eurooppalaiset kielitaitotasot – Itsearviointitaulukko
Suorita tasotesti Dialangin avulla
Toivomuksia sisällön suhteen 5 vai 10 oppitunnin paketti
Aikataulu