Olet täällä

Koe Vaasa

Louhikot ja kalliot

Louhikot ja kalliot
luontovaasa_luonto_luontotyypit_louhikot_ja_kalliot1_lohkareikko_1_at_10.jpg
Louhikot koostuvat suurista kivistä, jotka estävät puiden kasvamista alueella. Kuva: Aaro Toivio

 

Merenkurkun ja Vaasanseudun ympäristö on usein kivikkoista. Tietyissä paikoissa kivet peittävät maastoa kokonaan ja estävät puiden ja muiden kasvien kasvamista. Suurten kivien rykelmiä kutsutaan louhikoiksi ja pienempien kivien muodostelmia kutsutaan kivikoiksi. Molemmat kivikkotyypit ovat syntyneet kun hienommat materiaalit ovat huuhtoutuneet pois kun merenpinta on ollut korkeampi. Kivikoita kutsutaan joskus pirunpelloiksi koska aikaisemmin uskottiin että itse piru on koonnut kivet kentiksi. Kallioalueita tavataan myös Vaasan luonnonympäristössä, usein maaston korkeimmilla kohdilla. Kasvillisuus kallioalueilla on ominaista kuivahkolle tai kuivalle kankaalle ja puut ovat niissä pääosin mäntyjä, jotka kasvavat hitaasti. Alemmilla alueilla, mihin vesi kerääntyy, voi esiintyä kosteutta vaativia lajeja kuten suopursua ja tupasvillaa. Kivikoiden ja kallioiden linnusto riippuu lähiympäristön metsistä ja tyypillisiä lajeja voivat olla esimerkiksi pajulintu, vihervarpunen ja peippo. Huuhkaja ja korppi voivat pesiä rinteillä ja jyrkillä louhikoilla.

Kivikoiden ja kallioiden kasvillisuus poikkeaa usein lähiympäristöstä, koska kuivuus yhdessä vähäisen ravinteikkuuden kanssa antaa alueelle erityiset kasvuolosuhteet. Nämä alueet eivät ole myöskään olleet mielenkiintoisia metsätaloudellisesta näkökulmasta, joten siitä syystä alueilla on eri ikäistä puustoa ja kuolleiden puiden on sallittu jäädä pystyyn. Kaikki nämä edistävät ja lisäävät biologista monimuotoisuutta. Louhikot ja kivikot sekä kalliot ovat nykyään tärkeitä elinympäristöjä metsälaissa ja ne täytyy jättää metsätalouden toimenpiteiden ulkopuolelle.

Vaasassa kallioita esiintyy etenkin Gerbyssä ja Öjbergetillä. Kivikot ja louhikot ovat myös yleisiä Öjbergetillä sekä Öjenillä ja Pilvilammen vieressä. Parhaiten niitä pystyy ihailemaan lumettomana aikana.

 
 
 

luontovaasa_luonto_luontotyypit_louhikot_ja_kalliot2_kallio_jn_2009.jpg
Kallioalueiden kasvillisuus on karumpaa kuin lähiympäristön. Kuva: Jan Nyman